Guterres: COVID-19 är den största utmaningen i FN:s historia

FN:s generalsekreterare har lanserat en plan för att ta itu med de socioekonomiska effekterna av COVID-19.

Generalsekreteraren António Guterres uttalade sig på en presskonferens i New York att det är helt avgörande att utvecklade länder omedelbart hjälper de mindre utvecklade länderna för att stärka deras hälsosystem och deras kapacitet att stoppa spridningen av viruset. Han annonserade etableringen av en särskild COVID-19 fond som har som mål att ge bistånd till sårbara länder.

– Annars möter ett mardrömsscenario där viruset sprider sig som en löpeld i södra delen av världen med miljoner dödsfall, och att sjukdomen också återuppstår där viruset från början startade.

I en ny rapport ”Shared responsibility, global solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19” uppmanar FN:s generalsekreterare alla att agera tillsammans för att minska de konsekvenser som viruset innebär.

– COVID-19 är det största testet som vi har mött sedan FN grundades”, sa Guterres. – Denna mänskliga kris kräver samordnade, inkluderande och innovativa politiska åtgärder från världens ledande ekonomier – och maximalt ekonomiskt och tekniskt stöd för de fattigaste och mest utsatta människorna och länderna.

Rapporten släpps i kylvattnet av IMF:s uttalande om att världen nu har gått in i en lågkonjunktur lika illa eller värre än den vi såg år 2009. Rapporten kräver ett omfattande, samordnat multilateralt svar som uppgår till minst 10 procent av den globala BNP.

De finansiella kraven för fonden beräknas upp till 1 miljard dollar under de första nio månaderna och kommer att ses över med utvecklingen av behovet som ett resultat av pandemin.

– Låt oss komma ihåg att vi bara är lika starka som det svagaste hälsosystemet i vår sammankopplade värld”, sa generalsekreteraren.

Läs hela rapporten här här.