Naturresurser = skola för alla?

Barn i skola i Harar, Etiopien. UN Photo / Eskinder Debebe

Barn i skola i Harar, Etiopien. UN Photo / Eskinder Debebe

8.5.2013 – Det är ingen hemlighet att många utvecklingsländer sitter på en verklig guldgruva av naturresurser – vare sig vi talar om verkligt guld, eller olja, eller diamanter, eller koppar… listan är lång. Det är också ett faktum att ett ökande antal naturresurser väntas upptäckas inom en snar framtid, speciellt i Afrika söder om Sahara.

Att länder med stora naturresurser utvecklas kan komma att göra en markant skillnad för universell skolgång om de kan hantera och vårda resursinkomsterna bättre, och spendera en avsevärd bit av dessa inkomster på utbildning. Detta enligt en ny FN-studie av UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur.

Rapporten, Education for All Global Monitoring Report, har fokuserat på 17 länder. Om dessa lyckas med att maximera förvaltningen av sina industrier, samt förbättra transparensen, kunde de få in 5 miljarder varje år för utbildning. Det betyder 2,5 gånger mer pengar än de mottagit i bistånd för utbildning år 2010.

Dessa inkomster kunde hjälpa länderna att förse de 11 miljoner barn, som idag inte går i skola, med en adekvat utbildning. ”Vi talar om en investering i de kommande generationerna som borde förverkligas nu”, sade Irina Bokova, chef för UNESCO, i sitt uttalande.  

Studien illustrerar även hur detta mål kunde förverkligas. I Uganda, till exempel, förutspås regeringens budget fördubblas tills 2016 tack vare nyfunna oljekällor, vilket i sin tur kunde fördubbla budgeten för utbildning och trygga skolgången för alla barn i lågstadieålder.

I Demokratiska Republiken Kongo återfår landet mindre än 10 % av mineralinkomsterna, medan 90 % hamnar i fickan på gruvindustrin. En förändring i dessa procenttal kunde erbjuda regeringen en mycket större budget, och ge den möjligheten att investera i utbildning.

Potentialen för utbildning tack vare nyfunna naturresurser i Afrika söder om Sahara är enorma. Flera länder, bland andra Ghana, Malawi, Uganda och Zambia, kunde uppnå grundskoleutbildning för alla utan bistånd i någon form.

”I vissa fall har inkomsterna kanaliserats till väpnade konflikter istället för utbildning”, sade Pauline Rose, direktör för rapporten. ”Om inkomsterna sköttes bättre, och om 20 % kunde reserveras för utbildning, kunde 10 av de 17 länder vi analyserat uppnå målet för grundskoleutbildning för alla barn.”