Generalsekreterarens budskap på den internationella dagen för bevarande av ozonskiktet

16 september 2008

Omvälvningar på marknaden, ekonomisk nedgång och prat om lågkonjunktur har genom tiderna inneburit hårda tider för miljön. I svåra tider ses miljöskydd som en lyxvara och som en belastning för ekonomisk återhämtning och utveckling. Men ozonlagrets fantastiska historia visar att den typen av tänkande inte är mer än en myt.

Avgörande multilaterala åtgärder riktade på miljöhot och –utmaningar kan även resultera i omfattande sociala, ekonomiska och hälsomässiga fördelar. Montrealprotokollet, som förbjöd de farligaste växthusgaserna, stöder vårt arbete att stoppa förstörelsen av jordens känsliga skyddshinna, men även vår kamp mot klimatförändringarna. Protokollet listar flera kemikalier som har visat sig bidra till uppvärmningen av vår planet. Genom att minska användningen av CFC -gaser (från engelskans chlorofluorocarbons, "freoner"), vilka användes bl.a. i sprayflaskor och kylskåp och genom att nu frysa användningen av HCFC- gaser har protokollet visat sig ha flera fördelar. Jag hoppas regeringarna ser på dessa resultat och känner att de kan agera inom klimatfrågar även i svåra tider. Åtgärderna borde omfatta en genomgång av hur de olika multilaterala miljöavtalen kan ge upphov i naturliga synergieffekter.

Nästa år kommer världens ledare att samlas i Köpenhamn till ett utslagsgivande klimatmöte. Vårt mål måste vara ett nytt, avgörande avtal som gör att vi lyckas stabilisera ansamlingarna av växthusgaser i atmosfären, och som säkrar finansieringen för att hjälpa utsatta länder anpassa sig till följderna av klimatförändringarna. Ett sådant avtal skulle inta bara vara ett exempel på framsteg i en av de största utmaningarna som vi står inför, det skulle också hjälpa oss handskas med hot som föroreningar, avskogning och minskad biodiversitet.

Ozonlagret har utsatts för kemiska attacker i årtionden och det kan ta ytterligare 50 år innan det återhämtar sig fullt. Montrealprotokollet har visat oss, att det är en lång process att få miljön att må bra igen om den tagit för mycket skada. Men den största lärdomen är, att vi genom att arbeta för att lösa ett problem även kan ta itu med flera andra. Fortsatta framsteg och nya genombrott, i Köpenhamn och i andra fora, skulle även ha stor betydelse för arbetet att nå millenniemålen. Låt oss på denna internationella dag, lova att i större utsträckning utnyttja de möjligheter som uppstår och göra vårt allra bästa för att skapa morgondagens gröna ekonomi redan idag. 

Ban Ki-moon

FN:s Generalsekreterare