Rosornas krigare predikar för fred

Michael Douglas. UN Photo/Devra Berkowitz

Michael Douglas. UN Photo/Devra Berkowitz

Maj 2014 – Under sin långa karriär har Michael Douglas mött såväl femmes fatales som våldsamma exfruar, poliser och kriminella, regeringsagenter och spöken. Han har inkarnerat Wall Streets slemmis, gått bärsärkargång på motorvägen och producerat en film om ett konstigt mentalsjukhus – men däremot har han inte en enda krigsfilm på nacken.

WaroftherosesKrigsrollerna har han lämnat åt sin far Kirk Douglas, som spelade huvudrollen i Stanley Kubrick‘s ”Paths of Glory” som nu gör en verklig comeback då världen firar hundraårsdagen sedan första världskriget. Kirk Douglas image associeras ofta till krig, medan sonen Michales enda krig förts med hjälp av rosor i filmen ”Rosornas krig”, en film som handlar om en bitter skilsmässa fylld av svart humor.

Men han har även spelat våldsammare roller, som den i ”Ett perfekt mord”, som ironiskt nog spelades in samma år som han utnämndes till FN:s sändebud för fred år 1998.

I den befogenheten har han bidragit med att lansera en ny bok om nedrustning kallad ”Action for disarmament: 10 things you can do!” som släpptes på FN:s högkvarter i New York under den globala kampanjdagen mot ökande militärutgifter den 14 april 2014.

Boken som riktar sig till högstadie- och gymnasieelever erbjuder konkreta, praktiska råd för unga människor för mobilisering, åtgärder och arbete för FN:s nedrustningsmål som var och en kan utföra i sina skolor, sina lokala samhällen och städer.

”Boken är en uppmaning till åtgärder för en värld där människor av god vilja agerar som instrument för fred och triumferar över krigets vapen”, sade Douglas under lanseringstillfället tillsammans med FN:s representant för nedrustning, Angela Kane, och FN:s sändebud för ungdomar, Ahmad Alhendawi.

Till studenterna i rummet riktade han sig till med orden: ”Jag vill att ni ska veta att ni har en enorm makt – makt att delta i förändringen som gör världen bättre och säkrare för alla att leva i.”

Enligt Michael Douglas grundar sig hans ökade medvetenhet om nedrustningsfrågor i en film han gjorde länge, länge sedan kallad ”The China Syndrome” där en kärnkraftsanläggning löper amok. Filmen gav honom en känsla om vad som kunde hända och de risker vi står inför.

12 dagar efter filmpremiären för filmen hände det som kallas ”Three mile island accident”, den värsta kärnkraftsolyckan i USA:s historia.

”Jag besökte även Belarus, där min far Kirk Douglas kommer ifrån, som befinner sig i Tjernobyls medvind. Även det bidrog till mitt engagemang som ambassadör för fred”, sade Douglas.

Douglas, en av värdarna för Nobels fredsprisceremoni år 1993, har kämpat för kärnvapensnedrustning och mot olaglig vapenhandel samt användning av barnsoldater. ”Vid FN tror vi starkt på nedrustningens roll i pusslet”, sade Angela Kane och tillade: ”elimineringen av Syriens kemvapen och det nyligen slutna vapenhandelsavtalet är några av de senaste och största genombrotten någonsin för nedrustningen.”

Enligt henne är en kärnvapenfri värld det främsta målet för UNODA, FN-sekretariatets avdelning för nedrustning, och boken om nedrustning är enligt henne inte vilken bok som helst, utan en praktisk handbok för alla och envar.

Jan Eliasson, FN:s undergeneralsekreterare, gav ett optimistiskt uttalande som alltför sällan hörs i nedrustningsdebatten då han i april konstaterade: ”Det är fortfarande möjligt att år 2014 kan bli ett brobyggarnas och diplomatiska brandmännens år”

I nedrustningshandboken kan de kanske finna den manual de behöver.