Årets befolkningsrapport lyfter fram människors utsatthet i konflikter

alt

altFörra veckan presenterade FN:s befolkningsfond (UNFPA) årets befolkningsrapport
”State of the World Population 2010”, i år under temat ”From conflict and crisis to renewal: generations of change” som beskriver hur konflikter och kriser påverkar människors liv.

Rapporten bygger på människors historier från olika delar av världen. Människor på flykt, överlevande från katastrofer och människor som fallit offer för väpnade konflikter.

I dagens konflikter är kvinnor och flickor de som är mest utsatta för sexuellt våld. De löper risk för oönskade graviditeter efter våldtäkter och de utsätts för risker att smittas av hiv och aids. För tio år sedan antog FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen har det övergripande målet att öka kvinnors deltagande och inflytande i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter.

Läs rapporten här.