Fattigdom

 

Även om många människor förknippar FN med frågor om fred och säkerhet, används stora delar av organisationens resurser rent faktiskt för att förverkliga FN-stadgans löfte om att främja högre levnadsstandard, arbete till alla och bättre villkor för ekonomiska framsteg och utveckling. FN:s strävan efter utveckling har i stor omfattning påverkat tillvaron för miljontals människor världen över. En av anledningarna till insatserna på detta område är övertygelsen om att hållbar internationell fred bara är möjlig om människors sociala och ekonomiska välfärd är säkrad överallt i världen.  

Fattigdomsfällan

Rötterna till fattigdom

En handlingsplan för att bekämpa fattigdom

Millenniemålen

Länkar