FN-expert: Ytterligare åtstramningar i Grekland kan hota mänskliga rättigheter

Flickr Eric Vernier Creative Commons

 Flickr Eric Vernier Creative Commons

15.7.2015 – En oberoende FN-expert har idag varnat för att ytterligare åtstramningar för Grekland kan hota de mänskliga rättigheterna.

Juan Pablo Bohoslavsky, FN:s expert för statsskuld och mänskliga rättigheter, har idag uppmanat EU-institutionerna, den internationella valutafonden och den grekiska regeringen att göra en fullvärdig bedömning av eventuella nya åtstramningsåtgärders effekter för människorättssituationen i Grekland.

JuanPabloBohoslavsky”Jag är allvarligt oroad över de röster enligt vilka Grekland befinner sig i en humanitär kris, med brist på mediciner och mat”, sade Bohoslavsky under en intervju i Addis Abeba, Etiopien, där han för närvarande deltar i den tredje internationella konferensen för finansiering av utvecklingssamarbete (FfD3).

”Jag hoppas att det avtal som uppnåddes i Bryssel denna vecka kan avvärja en ännu större kris i Grekland”, sade Bohoslavsky. ”Däremot bör kommande justerande politiska åtgärder beakta skyldigheterna gentemot de mänskliga rättigheterna. Dessa skyldigheter förbinder inte bara den grekiska regeringen, men även lånegivarländerna och – institutionerna. Det finns en verklig juridisk risk för att vissa av de hårda åtstramningsåtgärderna kan stå i strid med europeisk och internationell människorättslagstiftning.”

Austerity. Flickr Mehran Khalili Creative Commons”Prioriteten bör därför vara att säkra tillgången till ett minimum av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter för alla Greklands invånare; däribland rätten till hälsovård, mat och social säkerhet”, tillade experten.

”Som den internationella valutafonden IMF noterade på tisdagen, kunde nedskrivning av skulden, en så kallad ”haircut”, ha varit ett bättre alternativ för att Greklands skuld skulle ha återfått hållbarhet. Den skulle även minska Greklands ohälsosamma beroende av kreditgivande institutioner och reflektera principerna av gemensamt ansvar i den grekiska skuldfrågan”, påpekade Bohoslavsky.

Bohoslavsky betonade även att behovet för en provisorisk finansiering för bankerna är akut, för att säkra att företag kan fortsätta sin ekonomiska aktivitet. ”Däremot uppmanar jag alla parter, och även den europeiska centralbanken, att vara ytterst försiktiga. En bankkollaps kunde ha djupa och oåterkalleliga politiska och sociala effekter i landet och regionen.”

Greece austerity protests. Flickr Desbyrnephotos Creative CommonsEnligt Bohoslavsky har händelserna före och efter folkomröstningen visat att ifrågasättandet av åtstramningspolitiken genom demokratisk bekräftelse producerat en mycket liten respons av officiella kreditgivare.

”Om folkets demokratiska uttalande blir närapå irrelevant, står det klart att Europa har en stor utmaning framför sig. Hur skall en demokratisk dialog integreras med nationella, regionala och finansiella intressen som står på spel då man förhandlar om skuldavtal – utan att de mänskliga rättigheterna komprometteras.”

Den oberoende experten kommer att göra ett officiellt besök till Grekland mellan den 30.11 – 7.12. Han planerar även att besöka Bryssel för att möta representanter från EU-institutionerna, den internationella valutafonden och de främsta kreditgivarna.