FN-expert lanserar ettårig studie för analys av invandrares rättigheter. Första hållplats: Bryssel

Lampedusa

Lampedusa

FN:s specialrapportör för invandrares mänskliga rättigheter, François Crépeau, kommer att åta sig en ettårig studie för att granska invandrares rättigheter i Euro-medelhavsregionen. Speciell fokus kommer att läggas på den Europeiska Unionens externa gränser. Hans första hållplats är i Bryssel från 7.-9 maj.

”Förenat med Schengenavtalet och den starka politiska diskursen kring invandring i Europa, är studiens mål att forska i mekanismer och förhållningssätt från ett människorättsperspektiv. Vi kommer att se närmare på den policy som fastställs i Bryssel och de effekter den har på de invandrare som befinner sig vid gränsövergångsställen”, sade Crépeau.

Studien kommer att inkludera en undersökning av EU-direktiv och nationell policy samt de olika visumkraven och gränsövervakningssystemen. Den kommer även att bedöma interception på såväl land som hav, olika arresteringsmetoder och mekanismer för återbördning.

”Även om invandring och utvandring till och från den europeiska regionen inte är ett nytt fenomen, har regionen sett en stark migratorisk ökning sedan 1990-talet”, konstaterade Crépeau. ”Det internationella samfundet måste anta en ny, balanserad diskurs kring invandring, baserad på jämlika rättigheter, likabehandling och värdighet såväl som på realitet.

Specialrapportören besöker Bryssel den 7.-9 maj i den första fasen av det årslånga projektet. Här kommer han att träffa ett antal EU-tjänstemän för att diskutera de olika lagarna och instanserna som övervakar EU:s externa gränser. Han kommer även att sammanträda med olika civila samhällsorganisationer.  Vidare kommer han att besöka några av transitländerna, Turkiet och Tunisien, samt de två främsta inkörsportarna till EU, Grekland och Italien.

Studien kommer att kulminera i en tematisk rapport som kommer att presenteras för FN:s råd för mänskliga rättigheter i juni 2013.

Foto: Noborder Network (CC BY 2.0)