A-Ö Webbindex

Sjögräs: havets lungor är i fara

De beskrivs ofta beskrivs som havets ”lungor”. Sjögräs är en viktig del av havslandskapet. Denna marina blommande växt finns i grunt vatten och är värd för ett spektakulärt utbud av vattenliv, vilket ger flera fördelar för livet såväl ovanför som under vattenytan.

Denna ofta förbisedda växt är dock hotad. För att markera den viktiga roll den spelar, uppmärksammar FN officiellt World Seagrass Day, Världssjögräsdagen, för första gången den 1 mars 2023. Här är 10 fakta om denna viktiga växt.

Fisk
Foto: Hans-Petter Fjeld/Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5

1. Sjögräs finns över hela världen, från tropikerna till polcirkeln

Sjögräs vajar stilla under havsytan och finns i kustområdena i 159 länder på sex kontinenter, som täcker en yta på cirka 300 000 km2. Mer än en miljard människor bor inom 100 kilometers radie från en sjögräsäng.

2. Det finns 72 olika sjögräsarter i världen

Sjögräs, som inte är samma sak som tång, utvecklades för över 70 miljoner år sedan från gräs på land. I Europa är exempel på sjögräs Zostera marina och Zostera noltii, allmänt känd som ålgräs. De kan ofta hittas i skyddade områden som hamnar, flodmynningar, laguner och vikar.

3. Sjögräs är avgörande för den marina biologiska mångfalden

Sjögräsängar ger mat och skydd för havets liv, inklusive hotade arter som sjöhästar och sköldpaddor. Växten håller haven rena och friska genom att absorbera skadliga näringsämnen och minska förekomsten av patogena marina bakterier med 50%. Sjögräs fungerar också som en försurningsbuffert och skyddar känsliga ekosystem och arter, som korallrev.

4. Sjögräs är också livsviktigt för livet på land

Sjögräs kan leva under vattnet, men det hindrar det inte från att förbättra vårt liv på land. Sjögräsängar spelar en viktig roll för att skydda våra kustområden från erosion, stormar och översvämningar eftersom de absorberar vågornas påverkan. Sjögräsängar är också hem för många av de fiskar vi äter, inklusive torsk och sej. Många industrier som fiske och turism är beroende av sjögräs – 20% av världens största fiskerier stöds av denna marina växt. Sjögräs används också som ingrediens i ett brett utbud av varor och tjänster, från läkemedel till material och livsmedel som japansk sake.

5. Sjögräs kan hjälpa oss att tackla klimatförändringarna

Sjögräs
Foto: Unsplash/Benjamin L. Jones

Sjögräs hjälper till att mildra effekterna av klimatförändringar genom att binda kol. Trots att de bara täcker 0,1% av havsbotten är sjögräsängar otroligt effektiva kolsänkor och lagrar upp till 18% av det kol som finns i havet.

6. Sjögräsängar är bland de minst skyddade kustekosystemen

Endast 26 % av de registrerade sjögräsängarna faller inom marina skyddade områden, jämfört med 40% av korallreven och 43% av mangroveområdena.

7. Sjögräs har minskat globalt sedan 1930-talet

Nästan 30% av de globala sjögräsområdena har gått förlorade sedan slutet av 1800-talet. Uppskattningsvis 7% av denna livsviktiga livsmiljö försvinner varje år. Det motsvarar att förlora en fotbollsplan av sjögräs var 30:e minut.

8. Mänsklig aktivitet hotar sjögräs

De främsta hoten mot sjögräsängar inkluderar stads-, industri- och jordbruksavrinning, kustutveckling, muddring, oreglerad fiske- och båtverksamhet samt klimatförändringar.

9. Sjögräs kan hjälpa oss att uppnå målen för hållbar utveckling

Projekt för bevarande och restaurering av sjögräs är förknippade med flera av de Hållbara utvecklingsmålen, inklusive klimatförändringar, hållbara städer och samhällen och liv under vattnet.

10. En global ansträngning för att återställa sjögräs inleds

Sjögräs
Foto: Unsplash/Benjamin L. Jones

Som en del av FN:s decennium om återställande av ekosystem pågår en världsomspännande satsning för att återuppliva naturområden. Att vända sjögräsets avveckling kommer att kräva en internationell ansträngning. Från Gazi Bay, i Kenya, till Maputo Bay, i Moçambique ända till Dale Bay i Wales, tar sjögräsrestaureringsprojekten fart.

Läs mer:

FN:s 2023 vattenkonferens

Out of the Blue: Värdet av sjögräs för miljö och människor

Sjögräs, en av havets viktigaste växter, gör en comeback

Hur skydd av sjögräs kan hjälpa till att rädda våra hav

Återställande av ekosystem: en inspirerande plan för människor och planet

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19