Sociala medier bidrar till spridningen av mässling

Antalet dödsfall på grund av mässling under 2019 ser ut att bli betydligt fler än fjolårets antal då fler än 142 000 människor dog av sjukdomen som är möjlig att förebygga, säger Världshälsoorganisationen (WHO).

WHO varnar om farligt låga mässlingsvaccinnivåer och stora utbrott i flera länder, något som eldats på av kampanjer i sociala medier som sprider missvisande information om mässlingsvaccin. Om täckningsgraden för vaccin är mindre än 95 procent riskeras mässlingsutbrott menar WHO.

– Missvisande information som sprids genom sociala medier påverkar föräldras beslut kring huruvida de ska vaccinera sina barn och det som händer är att barn utvecklar mässling och några av dem dör, säger Doktor Kate O’Brien, WHO:s chef för vaccinationer.

Samoa-epidemin

I Stillahavsnationen Samoa var tidigare bara 31 procent av öns befolkning vaccinerad mot mässling, förklarar WHO och framhöll påverkan av en enda antivaccingrupps meddelanden på sociala medier.

Situationen har resulterat i en allvarlig hälsokris där sjukhus och kliniker kämpar för att behandla de mest utsatta – barn under fem år och andra patienter med kroniska sjukdomar, däribland diabetes.

Fler än 60 personer, främst spädbarn och små barn, har dött sedan epidemin började och över 4 200 fall har registrerats. I början av december beordrade regeringen en nationell nedstängning inför en massvaccination av hela befolkningen.

– Vi är alla medvetna om att det finns ett säkert, effektivt, prisvärt och allmänt tillgängligt vaccin för att förhindra mässling och det har funnits i 50 år. Hundratals miljoner människor har fått vaccinet och det är verkligen ett kollektivt misslyckande att dessa utbrott inträffar och att det är en ökning av antalet fall och dödsfall. Det bakomliggande skälet är att människor inte vaccineras, säger Kate O’Brien.

– År 2000 var den genomsnittliga globala vaccintäckningen mot mässling 72 procent. Idag är täckningen cirka 86 procent och ökningen sedan år 2000 innebär att fler än 23 miljoner liv har kunnat räddas under perioden.

– Även om detta är en viktig framgång för folkhälsan – och likaså att antalet dödsfall av mässling sedan sekelskiftet minskat från 535 000 till 142 300 förra året, har man gjort små framsteg när det gäller att förbättra vaccintäckningen, förklarar Kate O’Brien.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19