Statslöshet – ett bortglömt globalt problem

alt

altRunt om i världen finns i dag miljontals människor som inte erkänns som medborgare i något land. På papperet existerar de inte någonstans. De är människor utan nationalitet. De är statslösa.

UNHCR har i uppdrag att förebygga statslöshet. Den 25 augusti kommer vi att lansera en kampanj för att belysa detta ofta bortglömda problem i syfte att minska antalet statslösa i världen. Kampanjen lanseras dagarna före 50-årsdagen av 1961 års konvention om begränsning av statslöshet den 30 augusti 2011.

Statslöshet kan uppstå av flera olika orsaker, många av dem beror på lagstiftning, men de mänskliga konsekvenserna kan vara dramatiska. Eftersom statslösa människor tekniskt sett inte är medborgare i något land, förnekas de ofta grundläggande rättigheter och tillgång till arbete, boende, utbildning och hälsovård. De kanske inte kan äga egendom, öppna bankkonto, gifta sig lagligt eller registrera ett barns födelse. Vissa blir frihetsberövade i långa perioder eftersom de inte kan bevisa vem de är eller var de kommer ifrån.

”Dessa människor är i desperat behov av hjälp eftersom de lever i ett mardrömslikt rättsligt tomrum”, säger António Guterres, FN:s flyktingkommissarie. “Detta gör dem till några av de mest exkluderade människorna i världen. Bortsett från allt elände människorna själva drabbas av skapar marginaliseringen av hela folkgrupper i flera generationer ett stort tryck på de samhällen de lever i och är ibland en orsak till konflikter.”

UNHCR uppskattar att uppemot 12 miljoner människor i världen är statslösa, men att ange en exakt siffra är oerhört svårt. Inkonsekvent rapportering i kombination med olika definitioner av statslöshet innebär att man inte riktigt känner till den verkliga omfattningen av problemet. För att förbättra detta arbetar UNHCR för att öka medvetenheten om den internationella juridiska definitionen och styrker samtidigt sina egna metoder för insamling av data om statslösa.

Medan man börjat få kännedom om den fulla omfattningen av statslöshet runtom i världen har UNHCR upptäckt att problemet är särskilt akut i Sydostasien, Centralasien, Östeuropa och Mellanöstern. Fickor av statslöshet finns dock över hela världen och det är ett problem som sträcker sig över alla gränser och samhällsskikt.

Läs mera on statslöshet, samt se Foton, filmer, intervjuer och bakgrundsmaterial på http://www.unhcr.org/stateless

Foto: UNHCR