Svenska Ann-Marie Orler FN:s nya polischef

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon har utsett svenska Ann-Marie Orler till högsta chef för FN:s polisstyrka.

Orler, som sedan 2008 har fungerat som vice chef för FN-polisen, får bland ansvar för rekryteringen av poliser för fredsoperationer.

För närvarande finns det omkring 13 000 FN poliser (UNPOL) från omkring 100 olika länder stationerade på 17 olika FN operationer, av dessa är sex procent kvinnor.

En av prioriteringarna kommer att vara att öka antalet kvinnliga poliser, så att det är 2014 uppgår till 20 procent av kåren, konstaterade Orler under en presskonferens i New York på måndagen.

Hon hänvisade till den viktiga roll som polisstyrkor med enbart kvinnliga poliser spelar. Styrkorna består av poliser som tränats för att arbeta under svåra situationer och i Liberia har de till exempel bidragit till att förbättra synen på de kvinnliga poliserna inom Liberias poliskår.

”I takt med att världen blir en global by, finns det ingen tvekan om att polisarbetet måste omfatta samma universella värderingar och principer”, konstaterade Orler.

De flesta konflikter i världen är följder av att människors grundläggande sociala, ekonomiska och politiska rättigheter ifrågasätts, fortsatte Orler, och betonade att en toppprioritering är att säkra dessa rättigheter.