”Aldrig mer” – Rwandas väg till försoning

7.4.2014 – För majoriteten av människor är det otänkbart att ett folkmord skulle kunna äga rum i ens eget land eller samhälle. Dessvärre har folkmord skett, upprepade gånger, runtom i världen. Idag, tjugo år sedan, bevittnade Rwanda några av de värsta grymheter mänskligheten erfarit.

Allt eftersom granne vände sig mot granne, miste mer än 800 000 människor sina liv. Idag firar vi Världsdagen till åminnelse av offren för Rwandas folkmord. Vi minns dem som dödades, hedrar de som överlevde, och hyllar de få som vågade stå emot och försvara sina medmänniskor.

Ur folkmordets aska har Rwanda lyckats styra in sig på en väg mot försoning och fred. Idag är landets representanter, politiker och det civila samhället ambassadörer för försoning och står som exempel för hela världen. De är levande vittnen om folkmordets faror och varnar oss för de droppar som kan få en bägare att rinna över.

Folkmord börjar aldrig med en enda storskalig operation, utan startar genom en begynnande debatt präglad av hat och felaktig information. En av de första varningssignalerna är då ett samhälle låter sig indelas i två läger, nämligen ”vi” och ”de”.

Rwandas folkmord började med hatfyllda artiklar och inlägg i nyheter, tv och radio. Dessa efterföljdes av dehumaniserande tal och hot om farorna ”de” utgör – och så började dödandet.

Regeringar är alltid ansvariga för folkmord, antingen indirekt eller direkt. Massgrymheter är ett tecken på misslyckade stater. Ändå är det statens ansvar och skyldighet att skydda sin befolkning och trygga säkerheten på dess territorium.

Förra veckan ordnades den första internationella konferensen om förebyggande av folkmord i Bryssel. Tvådagarskonferensen bringade samman akademiker, politiker och det civila samhället från 130 länder och organisationer. Målet var att dela med sig av erfarenheter och se över tidigare misstag för att försäkra sig om att ”aldrig mer” inte förblir en fras, utan ett konkret mål för det internationella samfundet.

Det klara meddelande som konferensen förmedlada var att straffrihet i framtiden är otänkbart. Folkmord kan stoppas endast då ett samhälle ständigt är på sin vakt och hatpropaganda tas på allvar. Förutsättningen för ”aldrig mer” är att det internationella samfundet axlar sitt ansvar för att skydda, och att internationell lagstiftning efterföljs och respekteras.

Som FN:s undergeneralsekreterare Jan Eliasson konstaterat: ”Att upprepa ’aldrig mer’ är redan i sig ett nederlag.”

På världsdagen till åminnelse av offren för Rwandas folkmord påminner FN:s generalsekreterare alla och envar om att hedra minnet av de dödade, och vår skyldighet att trygga liv i framtiden. ”Att förebygga folkmord är ett delat ansvar. Stater måste upprätthålla sin skyldighet under internationell lag att förhindra våld och skydda sin befolkning”, säger generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande.