“Ingen flicka skall gifta sig mot sin vilja”

car 1

car 1

11 oktober 2012 – Var tredje kvinna i världen gifts bort före 18 års ålder, och av dessa är en tredjedel under 15 år gamla.

Barnäktenskap står i fokus för årets Internationella dag för flickor, som observeras för första gången den 11:e oktober.

Barnäktenskap är en grav kränkning mot de mänskliga rättigheterna och påverkar varje aspekt av en flickas liv. Barnäktenskap berövar flickan hennes barndom, rubbar hennes skolgång och begränsar hennes möjligheter. Samtidigt ökar risken för att hon faller offer för våld, och hennes hälsa utsätts för stora risker. Barnäktenskap utgör för alla dessa orsaker ett hinder för nästan vartenda millenniemål och ett hinder för utvecklingen av hälsosamma samhällen.

Barnäktenskap betyder oftast även oönskade graviditeter som lika ofta utgör en livshotande risk. ”Om en mamma är under 18, är risken att hennes barn dör 60 % högre än ifall hon är äldre än 19”, sade generalsekreteraren Ban Ki-moon i sitt meddelande för den internationella flickdagen.

I utvecklingsländer är 90 % av mammorna i ålder 15-19 redan gifta, och graviditetsrelaterade komplikationer är den största dödsorsaken för flickor i denna åldersgrupp.

Flickor med låg utbildning gifts mer sannolikt bort tidigt, och barnäktenskap resulterar nästan undantagslöst i avbruten skolgång. I kontrast löper flickor med högstadieutbildning sex gånger mindre risk att bli bortgifta som barn, vilket gör utbildning en av de bästa strategierna för att skydda flickor och bekämpa barnäktenskap. Emellertid visar en ny rapport av Plan International att så många som 39 miljoner flickor inte avslutar eller påbörjar sin högstadieutbildning.

I Sverige kommer det att hållas en manifestation på Sergels torg från klockan 17.00 med temat ”Flickor, ni äger er framtid”.