Sverige: 10 miljoner kronor till humanitära insatser i Gaza

Människosamling framför ett sönderbombat hem i staden Khan Yunis i södra Gaza. Foto: UNICEF/NYHQ2014-0899/El Baba

Människosamling framför ett sönderbombat hem i staden Khan Yunis i södra Gaza. Foto: UNICEF/NYHQ2014-0899/El Baba

21.7.2014 – Svenska Sida har beslutat att skjuta till extra humanitära medel med anledning av utvecklingen i Gaza. Pengarna kommer att kanaliseras via FN:s så kallade Emergency Response Fund, en fond för snabba humanitära insatser.

”Situationen för invånarna i Gaza är akut, och de här pengarna kommer framför allt användas för livräddande insatser genom organisationer som redan är på plats och som har möjlighet att agera snabbt”, säger Peter Lundberg, chef för Sidas humanitära enhet.

Antal döda och drabbade i Gaza stiger och tre fjärdedelar av dödsoffren är civila. Tiotusentals har sökt skydd i FN:s skolor. Hälsovården är hårt drabbad och vattenförsörjningen av över en halv miljon Gazabor hotas på grund av skador. FN uppskattar att 25 000 barn är i behov av psykosocialt stöd.

Den givargemensamma fonden Emergency Response Fund (ERF) kan användas av FN:s humanitära samordnare för att snabbt svara på de akuta humanitära behov som nu uppstått i Gaza. Sida öronmärker inte sitt stöd, vilket ger FN möjligheten att fördela stödet enligt behov och genom de mest relevanta aktörerna. ERF-medel kan användas av såväl FN- som enskilda organisationer.

”Det humanitära stödet är livsavgörande i nuläget. Det är viktigt att parterna fullgör sina skyldigheter enligt internationell humanitär rätt och garanterar tillträde för humanitära aktörer att föra in hjälp i Gaza. I grunden är ju krisen politisk och kräver politiska lösningar. Långsiktigt kan situationen för befolkningen i Gaza förbättras bara genom att blockaden hävs”, säger Johan Schaar, chef för Sidas bistånd till Västbanken och Gaza.

Sverige bidrog förra året med cirka 106 miljoner kronor i humanitärt stöd till Palestina. Det svenska stödet kanaliserades genom FN-organisationer, Internationella rödakorskommittén och internationella enskilda organisationer.

Hittills i år har Sverige gått in med ungefär 92 miljoner kronor i humanitärt stöd. Stödet riktas till insatser som svarar på de humanitära följderna av den utdragna konflikten och ockupationen av Västbanken och Gaza, däribland till insatser som stärker respekten för internationell humanitär rätt och skydd av civila.

Västbanken och Gaza har blivit allt mer beroende av bistånd de senaste åren då blockaden av Gaza och isoleringen av Västbankens olika områden gör det svårt att till exempel utveckla jordbruk och handel. Behoven var stora i Gaza redan efter de tidigare krigen 2008-2009 och 2012 och Sverige och många andra länder har satsat resurser på att bland annat röja undan rasmassor, bygga upp jordbruk och reparera infrastruktur.

Ett exempel på ett viktigt arbete som organisationer i det civila samhället kan genomföra med svenskt stöd är Gaza Community Mental Health Program som arbetar med att lindra de psykologiska effekterna av de israeliska bombningarna. Personalen inom programmet har en gedigen erfarenhet från de tidigare bombningarna av Gaza och arbetet pågår även just nu under rådande omständigheter.

Barnteamet arbetar i nära samarbete med föräldrar, lärare, skolkuratorer och andra yrkesgrupper som arbetar med barn.

Sverige och Sida stöder även fredsbyggande insatser, som till exempel stöd till den palestinska förhandlingsorganisationen för att skapa bättre balans mellan parterna under förhandlingarna. Mänskliga rättigheter är ett viktigt samarbete då det kontinuerligt förekommer omfattande kränkningar, både från israeliskt och palestinskt håll.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har uttryckt sin djupaste sorg över det ökande antalet civila offer och uppmanar Israel att göra mycket mer för att undvika att civilbefolkningen kommer till skada. ”Det finns ingen militär lösning på denna konflikt”, säger Ban.

Källa: SIDA, FN
UNRIC:s artikel om livsmedelsdistribution under vapenstilleståndet