A-Ö Webbindex

75 sätt FN gör en skillnad: Förbättrad global telekommunikation

Internationella teleunionen (ITU) samlar regeringar och industri för att utveckla och samordna driften av globala telenät och tjänster. Den har samordnat delad användning av radiospektrumet, främjat internationellt samarbete vid tilldelning av satellitbanor, arbetat för att förbättra telekommunikationsinfrastrukturen i utvecklingsländerna och förhandlat fram de globala standarderna som säkerställer sömlös sammankoppling av ett brett spektrum av kommunikationssystem.

Från bredbandsinternet till den senaste generationens trådlösa teknik, från luft- och havsnavigering till radioastronomi och satellitbaserad meteorologi, från telefontjänster till TV-sändningar och nästa generations nätverk, ITU har åtagit sig att ansluta världen. Dess arbete har hjälpt telekommunikation att växa till en global industri på 2,1 biljoner dollar.

ShapingOurFuture #UN75

Se andra exempel på hur vi gör skillnad:

Och mycket mer

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19