A-Ö Webbindex

Sverige fördubblar sitt bidrag till COVAX

Sverige kommer att ge ytterligare 100 miljoner kronor till det globala vaccinationsprogrammet, COVAX, som säkerställer att befolkningsgrupper i låg- och medelinkomstländer också har tillgång till ett vaccin mot COVID-19. Detta innebär att Sverige fördubblar sitt bidrag till COVAX.

Syftet med COVAX är att säkerställa en rättvisare fördelning av vacciner, och att låg- och medelinkomstländer som inte har den ekonomiska förmågan att köpa de dyra vaccinerna också kommer att ha möjlighet att vaccinera utsatta befolkningar och frontlinjearbetare.

COVID-19 har nu kostat mer än två miljoner liv och mer än 100 miljoner nya infektioner har registrerats globalt.

Den globala kampen mot COVID-19

Coronapandemin har också haft omfattande biverkningar. De inkluderar ökad fattigdom och våld samt begränsad tillgång till utbildning och hälsovård för andra sjukdomar. Med andra ord är internationella humanitära behov större än någonsin.

Vacciner är ett viktigt verktyg i kampen mot COVID-19 och dess biverkningar. De kan hjälpa samhällen att återupptas, minska trycket på vårdsektorn och hjälpa till att starta ekonomier och motverka risken för att viruset muterar ytterligare.

Så länge det finns områden i världen där coronavirus kan spridas och muteras fritt, är ingen säker. Därför är global vaccintillgång och COVAX-programmet också till förmån för de länder som själva har kunnat köpa vacciner för sina befolkningar. Om vi ​​ska lyckas bekämpa COVID-19 måste vacciner finnas tillgängliga över hela världen.

Det betyder också att alla länders hälso- och sjukvårdssystem måste ha kapacitet att införa vaccinationsprogram när de får vacciner. I detta avseende är också Sveriges långsiktiga stöd för globala sjukvårdssystem avgörande.

Sveriges bidrag till vaccinering

”Ingen är säker förrän vi alla är säkra. Vi kan inte tillåta befolkningar i världen som inte har tillgång till effektiva och säkra vacciner. Det är en fråga om anständighet och solidaritet, men global vaccination är också vårt enda sätt att stoppa pandemin som har enorma konsekvenser över hela världen. Jag är stolt över att Sverige kan bidra till den globala kampen mot COVID-19, säger Sveriges utvecklingsminister Per Olsson Fridh.

Sveriges ytterligare bidrag på 100 miljoner svenska kronor väntas gå till COVAX-programmet, ledt av Världshälsoorganisationen och organisationen Gavi, som är en global allians för vacciner och immunisering. Det svenska bidraget kommer att bidra till att vaccinera COVID-19 i 92 låg- och medelinkomstländer. Med de nya fonderna fördubblar Sverige sitt bidrag till COVAX. År 2020 gav Sverige också 100 miljoner svenska kronor till programmet.

Den 3 februari 2021 presenterade COVAX sina planer på att leverera vaccindoser till 145 länder under årets första sex månader. Sverige deltar i EU: s vaccinförsörjningsprogram, som från början har satt press på att säkerställa global tillgång till vaccination. Genom EU är Sverige också medlem i COVAX.

Läs även:

COVAX: Frontlinjearbetare och utsatta grupper får vaccin

”Ingen av oss är säkra förrän vi alla är säkra.”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19