A-Ö Webbindex

COVAX: Frontlinjearbetare och utsatta grupper får vaccin

Frontarbetare och utsatta grupper i 145 länder som inte har kunnat lagra vacciner kommer att vaccineras under första hälften av 2021. Vaccinationerna är en del av det FN-ledda COVAX-initiativet för att säkerställa lika tillgång till vacciner.

Världshälsoorganisationen (WHO) och partnerorganisationer sa att de skulle hjälpa regeringar i de 145 länderna med distribution. Bland annat kommer de att göra detta genom att ge detaljerade beskrivningar av vilka vacciner länderna kan förvänta sig att få mellan idag och slutet av juni.

FN:s barnfond (UNICEF), som spelar en nyckelroll i globala vaccinationsprogram, välkomnar utvecklingen.

”Det är viktigt att vi lyckas i det första försöket”, säger Henrietta Fore, verkställande direktör för UNICEF. ”Våra landskontor kommer att stödja regeringar i att säkra den infrastruktur som behövs för att vaccinerna ska distribueras vid mycket låga temperaturer.”

De för närvarande godkända vaccinerna måste lagras vid mycket låga temperaturer och det finns därför en risk att många kommer att förstöras under distributionen.

”Vi måste se till att hälsoarbetare utbildas i hur vaccinerna lagras och hanteras. Många av doserna går till hälsoarbetare i stadsområden där risken för att bli smittad med COVID-19 är störst. ”

1,2 miljoner doser av Pfizer / BioNTech-vaccinet som kräver extremt låga temperaturer kommer att levereras till 18 länder under första kvartalet 2021. Totalt kommer 40 miljoner doser av vaccinet att delas ut.

Dessutom kommer 336 miljoner doser av AstraZeneca/Oxford-vaccinet att distribueras till alla länder som har anmält sig till COVAX-väntelistan och har godkänts av WHO.

Det totala antalet doser som är tillgängliga för COVAX kommer att täcka 3,3 procent av befolkningen i de länder som har godkänts för att ta emot vacciner genom programmet.

Det kommer att göra det möjligt för regeringar att skydda sina med utsatta befolkningar och frontarbetare.

Läs även:

”Ingen av oss är säkra förrän vi alla är säkra.”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19