”Bevara det värdefulla i varje kultur, utrota det skadliga”

Photo: IRIN/Bryna Hallam

Photo: IRIN/Bryna Hallam

6.2.2014 – Kvinnlig könsstympning är en av de värsta sedvänjorna som existerar idag, och som varje år kostar otaliga flickor livet.

Tre miljoner flickor stympas varje år enligt FN:s befolkningsfond, och majoriteten av dem är under 14 år då ingreppet utförs. Konsekvenserna varierar från oerhörd smärta till infektioner, inkontinens, psykologiska men för livet – eller, i värsta fall, döden som resultat av blodförlust.

”Det finns inga som helst religiösa eller hälsomässiga orsaker för att skära eller stympa en enda kvinna eller flicka”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande på den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning.

”Även om vissa skulle anse det ”tradition” måste vi påminna oss om att slaveri, hedersmord och andra omänskliga sedvänjor även försvarats med samma svaga argument”, säger Ban. ”Bara för att skadliga sedvänjor existerat länge, berättigar inte deras fortsatta existens. Alla traditioner som skadar och stympar innebär brott mot de mänskliga rättigheterna och måste motarbetas tills de utrotas.”

Sedvänjan minskar i nästan alla berörda länder men förblir fortsättningsvis skrämmande vanlig. Även om tillförlitlig statistik är svår att finna, uppskattas det att mer än 125 miljoner flickor och kvinnor idag har stympats i 29 länder i Afrika, mellanöstern och Asien. Om de nuvarande trenderna fortsätter, kommer 86 miljoner flickor världen över att utsättas för könsstympning i någon av dess former före år 2030.

Europa och Nordamerika är inte heller immuna och fortsatta insatser bör implementeras för att öka medvetenheten och motarbeta könsstympningen. Enligt Amnesty och kampanjen mot könsstympning i Europa, löper 180 000 flickor risk att könsstympas – varje år.

FN och dess partners fortsätter att engagera sig i värdefulla, kultursensitiva aktiviteter som har som mål att utrota könsstympningen utan att vare sig föreläsa eller skämma ut de berörda. Förutom preventiva åtgärder arbetar FN även med partners som arbetar för att hjälpa de flickor och kvinnor som stympats. Framsteg i den moderna medicinen gör att läkare idag relativt lätt kan reparera skadorna efter ingreppet och återställa kvinnors och flickors hälsa.

Idag utgör Sudan ett land där social förändring äger rum tack vare en kampanj kallade ”Saleema”, det arabiska ordet för komplett, hel och orörd. En pappa, rörd av ansträngningarna, förklarade sitt beslut att inte låta könsstympa sin dotter enligt följande: ”En flicka föds Saleema, så låt henne förbli Saleema.”

 

UNRIC:s utvalda länkar:
UNICEF:s statistik: http://www.unicef.org/media/files/FGCM_Lo_res.pdf
UNFPA:s information: http://www.unfpa.org/topics/genderissues/fgm
Världshälsoorganisationen WHO: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/