FN: Ukrainas suveränitet måste respekteras

3.3.2014 – Idag har FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uppmanat till “fullständig respekt för upprätthållandet av Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriala integritet.”

Generalsekreteraren har även uppmanat den ryska federationen att undvika retorik och gärningar som vidare kunde eskalera situationen. Han träffade Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov i Genève för att diskutera Ukrainas läge vidare.

Generalsekreteraren uttryckte sin grava oro över den försämrade situationen. Vice generalsekreterare Jan Eliasson har landat i Kiev, dit han rest för att observera situationen samt uppdatera generalsekreteraren om vidare åtgärder som FN kan vidta för att minska på spänningarna.

”Under detta kritiska ögonblick är det viktigt att minnas att FN:s mål alltid är att eftersträva fredliga lösningar för dispyter. Detta är grundvalen för FN-stadgan och bör vara vår främsta riktlinje i denna allvarliga situation”, sade Eliasson i sitt uttalande.

UNRIC:s relaterade länkar:

UNRIC:s faktablad om Ukraina:http://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/ukraine.pdf
FN-stadgan: http://www.unric.org/sv/information-on-fn/11
Generalsekreterarens uttalande: http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7494