Social rättvisa – en utopi?

Flickr Michael Coghlan Creative Commons

Flickr Michael Coghlan Creative Commons

20.2.2014 – Ojämlikhet på arbetsplatsen, arbetslöshet, klyftan mellan de rika och fattiga… hindren för social jämlikhet och rättvisa förblir fortfarande många. Om inte utvecklingen förändras så kommer den rikaste procenten av jordens befolkning nästa år att äga mer än alla andra tillsammans, varnade medborgarorganisationer i januari. Samtidigt lever en miljard människor på mindre än tio kronor om dagen

Men hur definierar man egentligen social rättvisa?

Social rättvisa kan summeras som möjligheten för människor att nå sin fulla potential i samhället de lever i. Termen ”social rättvisa” anspelar på jämlikhet och ett gemensamt ansvar för alla: vi är alla ansvariga för varandras välbefinnande, och vi bör alla arbeta för lika möjligheter i livet – för alla.

Själva konceptet ”social rättvisa” har använts av stora tänkare som Sokrates, Spinoza eller Thomas av Aquino, men termen själv användes inte förrän omkring 1840. Idag, närmare 200 år senare, förblir orättvisan närvarande i våra samhällen runtom i världen.

För att understryka betydelsen av kampen mot orättvisor firar vi den internationella dagen för social rättvisa den 20:e februari varje år.

Organsationer runtom i världen, som FN, internationella arbetsorganisationen ILO m.m., kommer att stå värdar för olika evenemang. Skolor, universitet och ideella föreningar firar även dagen och belyser teman som rätt till arbete och jämlikhet för alla.
Enligt FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon är social rättvisa inte bara ett etiskt imperativ – det är basen för nationell stabilitet och globalt välstånd.

”Lika möjligheter, solidaritet och respekt för de mänskliga rättigheterna – alla är nödvändiga för att nå människors och nationers fulla potential”, säger Ban. ”Världsdagen för social rättvisa är en uppmaning till alla länder för konkreta åtgärder som ger innebörd åt universella värden som mänsklig värdighet och lika möjligheter för alla.”

UNRIC:s relaterade länkar:
Faktablad om ungdomar: http://unric.org/html/english/library/backgrounders/youth.pdf
Faktablad om rasism och diskriminering: http://unric.org/html/english/library/backgrounders/racism_eng.pdf
Faktablad om mänskliga rättigheter: http://www.unric.org/en/unric-library/29040
Faktablad om fattigdom: http://unric.org/html/english/library/backgrounders/poverty_eng.pdf