ILO varnar för växande inkomstklyftor

Internationella arbetsorgansiationen ILO utgav nyligen rapporten World of Work 2008: Income inequalities in the age of financial globalization. Enligt rapporten har inkomstklyftorna vuxit dramatiskt under det senaste årtiondet i hela världen, trots en stark tillväxt, och den världsomfattande ekonomiska krisen väntas förvärra situationen ytterligare.

ILO direktören Juan Somavia, varnade även för att den ekonomiska krisen kan leda till att 20 miljoner människor förlorar sina jobb. ” Vi behöver omedelbara och koordinerade åtgärder för att undvika en social kris som kan bli svår, lång och global, sade Somavia.

Ladda ner rapporten här: