Sveriges regering i nytt biståndsavtal med UNDP

Kvinna med barn
Fotograf: Annie Spratt Källa: Unsplash

Sveriges biståndsmyndighet Sida och FN:s utvecklingsprogram UNDP har undertecknat ett nytt avtal för att främja socioekonomisk utveckling och fredsbyggande i delar av Afrika.

Områdena utgörs av gränsområden i Liptako-Gourma i Västafrika och Karamoja-klustret i Östafrika. Programmet kommer att genomföras i samarbete med African Union Commission (AUC) och Life and Peace Institute (LPI).

Signeringsceremonin hölls på Sveriges ambassad i Addis Abeba med representation av Ulla Andrén, chef för regionalt utvecklingssamarbete för Sverige och Stan Nkwain, direktör av UNDP Regional Service Center for Africa.

Hinder för socioekonomiska framsteg

Med uppskattningsvis 270 miljoner invånare är gränslandet i Afrika en unik källa till uppfinningsrikedom, outnyttjade möjligheter och stor motståndskraft. I många av dessa samhällen är dock otrygghet och fattigdom, vilket förvärras av klimatförändringar, konflikter och covid-19 pandemin, ett hinder för socioekonomiska framsteg.

Avtalet bekräftar Sveriges, UNDP:s och deras partners fasta övertygelse om att förbättrade omständigheter kan hjälpa till att låsa upp utvecklingspotentialen och lokala innovationsmöjligheter i Afrikas gränslandssamhällen. Förhoppningen är att detta kan stärka framsteg mot att nå de globala hållbarhetsmålen och Afrikas Agenda 2063.

”Vi är glada över att kunna stödja innovativa projekt som detta. Många gränsområden upplever utmanande säkerhetsfrågor, och vi måste stödja initiativ som främjar alla positiva aspekter av de dynamiska gränsområdena i den gemensamma strävan efter ett fredligt och säkert Afrika”, sade Ulla Andrén, chef för regionalt utvecklingssamarbete vid Sveriges ambassad i Addis Abeba.

”Vi ser särskilt fram emot att följa hur detta partnerskap kommer att öka kvinnors och ungdoms engagemang”.

Savann
Fotograf: Damian Patkowski Källa: Unsplash

Vid undertecknandet av avtalet sade Stan Nkwain, direktör av UNDP Regional Service Center for Africa, ”Jag vill tacka regeringen och Sveriges folk för deras partnerskap och engagemang för att stödja historiskt marginaliserade samhällen i Afrikas gränsland genom UNDP:s Afrika Borderlands Centrum. Jag hoppas att detta initiativ kan vara en katalysator för att föra mer uppmärksamhet och resurser till Afrikas gränsområden”.

Det ettåriga partnerskapet, som kommer att genomföras av UNDP:s regionala program för Afrika, kommer att framhäva möjligheterna i Afrikas gränsområden med särskilt fokus på att engagera och stärka kvinnor och ungdomar.

Biståndsavtalet har följande fokusområden:

  • Förbättra försörjningen för gränslandssamhällen i Liptako-Gourma-regionen genom att främja innovation om informell gränsöverskridande handel och tillgång till marknader i Niger, Mali och Burkina Faso
  • Stärka engagemanget och kapaciteten hos gränslands civilsamhällesorganisationer i Östafrika och Afrikas horn
  • Främja hållbar fred och utveckling i Karamoja-regionen i Uganda och Kenya, samtidigt som de stöder Kenyas och Ugandas regeringar i utvecklingen av ett gränsöverskridande program