A-Ö Webbindex

Syddansk Universitet vill bli Danmarks första hållbara universitet

8.10.2019 – Danmarks tredje största universitet, Syddansk Universitet, vill göra FN:s globala hållbarhetsmål till en riktlinje för sitt arbete framöver.

Syddansk Universitet vill att forskare och studenter ska vara delaktiga i att styra världen i en hållbar riktning. Detta kommer att ske genom att låta de globala hållbarhetsmålen ligga till grund för den ekonomiska, sociala och miljömässiga tillväxten för universitetet.

UNRIC:s nordiska nyhetsbrev pratade med Henrik Dam, dekan vid Syddansk Universitet (SDU), om initiativet efter att universitetet i juni meddelade att de globala målen kommer att vara centrala i allt arbete framöver.

– Vi tror inte att något mål är viktigare än något annat. Vi tror inte att det är möjligt att säga att hälsa är viktigare än klimatet, eller att den ekonomiska tillväxten är mindre betydelsefull än klimatinitiativen. De globala målen visar att det finns många olika mål att jobba mot och därför är det nödvändigt att hitta en balans och vi tror att balansen behöver ett vetenskapliga bidrag. Hur uppnår vi kollektivt de globala målen? frågar Henrik Dam retoriskt.

Utveckling av nya mastersprogram

Syddansk Universitets ambitiösa mål är att bli Danmarks första hållbara universitet. Det innebär bland annat att 17 nya ettåriga mastersprogram ska utvecklas – ett för vart och ett av FN:s 17 globala mål.

– Vi undersöker möjligheten att skapa några tvärvetenskapliga program inom de olika områdena, säger Henrik Dam.

Att skapa program där studenterna lär sig ett av målen räcker inte, det är också viktigt att de lär sig hur målen är sammankopplade.

– Studenterna kommer på så vis både få kunskap om de enskilda målen men också en grundläggande förståelse för kopplingen mellan dem. En person sa till mig en gång att det finns många sätt att lösa klimatfrågan på men att det skulle gå ut över de andra målen. Det borde det ju inte göra det, säger Henrik Dam.

Den nya inriktningen kommer också att synas på andra sätt. Bland annat kommer universitetet att stå värd för ungdomstoppmötet ”Våra globala måla” (Vores Verdensmål) i Odense. Toppmötet kommer att sätta de globala målen på dagordningen för ungdomar. Elever från grundskolan, gymnasium och universitetsstudenter kommer att träffas, diskutera och lära sig mer om de globala målen.

– Vi kommer att satsa fullt på alla de 17 målen och inte bara några utvalda. Bekämpa fattigdom och hunger på global nivå, minska ojämlikhet och bekämpa klimatförändringar är alla nära sammankopplade och kräver en integrerad insats för att uppnå hållbara resultat, säger Niels Thorborg, ordförande för SDU i en artikel på SDU:s webbplats i samband med att initiativet lanserades i juni.

Nyhetsbrev

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19