Världsdagen mot barnarbete – utbildning är lösningen

Internationella Arbetsorganisationen ILO uppskattar att omkring 165 miljoner barn i ålder 5 till 14 arbetar, ofta långa dagar i farliga miljöer.

Barnarbete hänger samman med fattigdom. Många fattiga familjer har inte råd med skolavgifter och är ofta beroende av de inkomster som ett arbetande barn bidrar med, arbete prioriteras därför framom skolgång.  

Den 12:e juni uppmärksammas barnarbete och i år lyfter man speciellt fram skolgångens betydelse för att  stoppa barnarbetet, för att minska fattigdomen och för att får slut på de värsta formerna av barnarbete före år 2016.  Hundratals evenemang runt om i världen kommer att äga rum för att lyfta fram frågan.

Mera information om Världsdagen mot barnarbete hittar du på www.ilo.org