A-Ö Webbindex

Tekniken ser kompetens före kön

Flickor och kvinnor är mindre benägna än pojkar och män att använda internet eller en mobiltelefon globalt, särskilt i utvecklingsländer. En av anledningarna till detta är bristen på digital kompetens.

Flickor och unga kvinnor måste skaffa sig färdigheter för att förstå informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att trivas i karriärer inom naturvetenskap, teknik och matematik (STEM). Den 27 april uppmärksammas Girls in ICT Day, Flickor inom IKT-dagen, under temat ”Digitala färdigheter för livet”.

Två flickor som samlas kring en dator
För att uppnå hållbar utveckling måste vi tänka om angående utbildning för att utrusta unga kvinnor och flickor med de färdigheter som krävs av 2000-talets arbetsmarknad. Foto: FN

IKT-kunskaper är en nödvändighet

– Om inte fler tjejer och kvinnor ansluter sig till dessa yrken kommer världens maktrelationer att förbli väldigt mansdominerade, säger generalsekreterare António Guterres.

I dagens digitaliserade och globaliserade värld är IKT-kunskaper en nödvändighet i de flesta sektorer. Faktum är att man 2015 uppskattade att IKT-kompetens kommer att vara nödvändig för 90 procent av framtida jobb. Tekniksektorn är en av de snabbast växande industrierna globalt och har enorma möjligheter för kvinnor om de har den kompetens som krävs. Tyvärr fortsätter stereotyper, diskriminering och könsnormer från och med en ung ålder att beröva flickor chansen att utmärka sig inom detta område. Om de inte är en del av den digitala revolutionen riskerar de att hamna på efterkälken.

Två flikor som samlas kring en bärbar dator
”Girls in ICT Day” belyser behovet av att främja tekniska karriärer för kvinnor. Foto: UN News Centre

Kvinnor måste vara en del av den tekniska revolutionen

En viktig drivkraft för jämställdhet och kvinnors egenmakt är att lära sig tekniska färdigheter. I en allt mer digitaliserad världsekonomi har den digitala klyftan mellan könen allvarliga konsekvenser för flickors och kvinnors rättigheter. För att överbygga denna klyfta måste vi underlätta lika tillgång till digital teknik och internet för flickor och kvinnor, uppmuntra och investera i flickor och kvinnor för att utveckla IKT-färdigheter och göra det möjligt för kvinnor och flickor att ta på sig ledarroller inom teknik.

En flicka i närbild
Jakomba Jabbie. Foto: UN Women/Ryan Brown

Två inspirerande berättelser för att fira flickor inom IKT

Kvinnor bryter barriärer och optimerar möjligheter i denna digitala värld. En förebild bland många är Jakomba Jabbie, en av de mest högljudda förespråkarna för utbildning av alla flickor i Gambia, särskilt inom vetenskap och teknik. Hon vill arbeta med robotik och bli flygingenjör och har grundat en robotklubb på sin skola för att uppmuntra fler flickor att ägna sig åt naturvetenskap och teknik.

– Om vi ​​inte är utbildade kommer vi inte att känna till våra rättigheter och skyldigheter.

Jabbie betonar behovet av kulturell förändring, eftersom familjer och samhällen ofta förbjuder flickor att göra karriärer inom vetenskap och teknik.

Tre flickor på gården till en byggnad
Eleverna Umohoza Hurlarain, Nyamam Gai Gatluak och Mumina Khalif på Angelina Jolie Primary Schools område. Foto: UN Women/Ryan Brown

Flickor i flyktinglägret Kakuma

Fler än 130 miljoner flickor saknar tillgång till utbildning på global nivå. Kakuma är en av de platser där unga kvinnor möter ojämlik tillgång till utbildning och kompetensutveckling, särskilt inom området IKT. Flyktinglägret Kakuma ligger i nordvästra Kenya. Angelina Jolie School är den enda internatskolan för flickor i lägret, och antagningen är extremt konkurrenskraftig. Det är en unik möjlighet för vissa att fokusera på sin utbildning. Många av eleverna använder internet för första gången och lär sig om hård- och mjukvara. De kodar datorspel, och några av dem siktar på att skapa en app som lär flickor på landsbygden hur man kodar. Eleverna brinner för flickors rätt till utbildning och lika möjligheter men de möter många hinder.

– När flickor kommer hem från skolan lämnar de böckerna och går till köket för att laga mat och göra hushållssysslor. Så de får inte tid att studera, förklarar Nyman Gai, en av eleverna.

Två små flickor och en kvinna runt en surfplatta
Unga flickor i en skola i Yaoundé, Kameruns huvudstad, använder en surfplatta under en lektion. Foto: UNICEF/Frank Dejongh

En ljus, digital framtid för alla

Att minska den digitala klyftan mellan könen medför betydande förbättringar i kvinnors och flickors liv och deras bidrag till samhället. Vi måste uppmuntra och ge flickor utrymme att utmärka sig i studier och karriär inom STEM. Många flickor har talang inom alla typer av vetenskapliga områden, men invanda könsstereotyper leder till enorma utmaningar. Som ett resultat av detta tvivlar många tjejer på sin förmåga att lyckas, och de tappar intresset. Det är avgörande att visa världen hur flickor kan bidra till innovation och teknik och hjälpa till att förändra världen.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19