A-Ö Webbindex

Den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen

Den 11 februari markeras den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen. Dagen syftar till att se till att fler kvinnor och flickor är representerade i naturvetenskapliga ämnen. Det är avgörande för förverkligandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Jämställdhet är en global prioritering, och FN arbetar hårt för att se till att kvinnor och unga flickor har möjlighet att dela sina idéer om fred och utveckling. Marie Curie

Under de senaste 15 åren har det internationella samfundet gjort mycket för att inspirera och uppmuntra kvinnor och flickor att söka sig till de vetenskapliga disciplinerna. Men vi har ännu inte nått vårt mål. Djupgående partiskhet och könsstereotyper avskräcker kvinnor och flickor från att bedriva en vetenskaplig karriär eller utbildning.

Women in science ”Kvinnor och flickor tillhör vetenskapliga discipliner. Ändå gör stereotyper att de inte söker denna väg. Det är dags att inse att större mångfald ger upphov till innovation, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i samband med internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen.

Kvinnor utgör endast 30 procent av alla vetenskapliga och tekniska forskare. Med andra ord finns det färre kvinnor inom naturvetenskap, matematik och tekniska ämnen än män.

”Vi måste se till att unga kvinnor har tillgång till den utbildning de förtjänar och att de kan se en framtid för sig själva inom ämnen som teknik, datorprogrammering och hälsovetenskap,” sa Guterres.

För att säkerställa lika tillgång till vetenskapliga ämnen är det viktigt att ta itu med de bakomliggande och begränsande faktorer som könsstereotyper. Det kommer också att hjälpa till att utjämna andra ojämlikheter mellan kvinnor och män.

”Om fler kvinnor och flickor har tillgång till naturvetenskapliga ämnen, kan vi minska löneskillnaderna mellan könen och öka kvinnors inkomster med 299 miljarder dollar under de närmaste tio åren”, tillade generalsekreteraren.

Kvinnliga forskare i kampen mot COVID-19

Rita Levi-Montalcini

Kvinnor har varit involverade i alla faser av den vetenskapliga kampen mot COVID-19. De har hjälpt till att främja vår kunskap om viruset, att utveckla testtekniker och inte minst, de har hjälpt till att utveckla vacciner mot COVID-19.

Samtidigt har koronapandemin också påverkat kvinnliga forskare negativt. Särskilt unga kvinnor och flickor som precis börjat sin karriär eller utbildning har drabbats hårt. Det kommer sannolikt att öka det befintliga könsgapet i de vetenskapliga disciplinerna.

”Många kvinnor utmanas av slutna laboratorier och ansvar för barnomsorg hemma. Det har förvärrat en redan svår situation för kvinnor inom vetenskapen, säger Guterres.

Mot bakgrunden av dessa utmaningar för kvinnor kommer årets internationella dag för kvinnor och flickor inom vetenskapen att fokusera på kvinnliga forskare i kampen mot COVID-19. Dagen samlar experter och forskare som arbetar med olika vetenskapliga ämnen relaterade till COVID-19.

Nya perspektiv, talanger och kreativitet

Mångfald inom vetenskapen ger oss fler forskare som kommer med nya perspektiv, talanger och kreativitet. Den internationella dagen för kvinnor och flickor i vetenskapen är en påminnelse om att kvinnor spelar en viktig roll i vetenskap och teknik och att deras representation bör förbättras. Enligt FN: s generalsekreterare António Guterres är detta en av drivkrafterna bakom en hållbar och rättvisare framtid.

Gå med i konversationen! #WomenInScience

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19