A-Ö Webbindex

Till minne av folkmorden i Rwanda

1994 inträffade det fruktansvärda folkmordet i Rwanda. Omkring 800 000 människor dödades till följd av hatretorik och propaganda mellan de två största etniska grupperna i landet. Denna propaganda uppmuntrade extremister bland hutuerna att kallblodigt döda sina tutsi-grannar. Den 7 april är den Internationella dagen för reflektion över folkmordet i Rwanda.

Sedan åtminstone 1980-talet hade spänningar byggts upp mellan hutu och tutsi-befolkningen. 1988 grundades Rwandan Patriotic Front (RPF) i Kampala, Uganda. RPF är en politisk och militär rörelse med syfte att omstrukturera den rwandiska regeringen samt säkra repatrieringen för den rwandiska befolkningen i exil.

När tutsidominerade RPF attackerade Rwanda från Uganda i oktober 1990 var många människor på flykt och våldet i samband och efter attacken ledde till stort lidande. Detta skapade en toxisk miljö där tutsi generellt blev offer för smutskastningskampanjer från massmedia, i synnerhet via radio.

Ett minnestmärke och två personer som flankerar den
Avtäckning av minnesmärket över offren för folkmordet mot tutsierna i Rwanda 1994, den 8 april 2019 på Place des Nations i Genève. By MHM55 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77875263

Misslyckade försök till fred följt av folkmord

Under hela 1993 gjordes försök att minska spänningen, och FN:s säkerhetsråd inrättade Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) för ändamålet. Det fanns dock några politiska krafter som var intresserade av att skapa etnisk hatretorik.

Den 6 april dödades presidenterna i Burundi och Rwanda i samband med att deras plan kraschade på grund av en raketattack. Detta utlöste de nästan omedelbara massakrerna i Rwanda från regeringen mot tutsierna. Dessa fruktansvärda händelser kom så småningom att uppgå till ett folkmord då ungefär 1 000 000, en miljon människor, dödades och 150 000-250 000 kvinnor våldtogs.

Medan hänsynslösa krafter i Rwanda var den främsta orsaken till folkmordet, var motåtgärderna från det internationella samfundet långt ifrån vad som hade behövts. Först den 4 juli 1994, när RPF tog militär kontroll över hela Rwandas territorium, fick folkmordet äntligen ett slut.

Ett kyrkoaltare i Ntrama. Scott Chacon from Dublin, CA, USA – Ntrama Church Altar, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9746514

Efterverkningarna

Även om folkmordet för länge sedan är över, fortsätter lidandet när soldater från den tidigare rwandiska regeringen fortsätter att utföra väpnade attacker från Demokratiska republiken Kongo. De utsätter, dödar och skadar civila. Säkerhetsrådet inrättade den 8 november 1994 Internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda (ICTR) med målet att ”åtala de personer som är ansvariga för folkmordet och andra allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt som begåtts på Rwandas och angränsande staters territorium, mellan den 1 januari 1994 och 31 december 1994.”

Domstolen gav fler än 90 personer, inklusive den dåvarande premiärministern Jean Kambanda, livstids fängelse. ICTR avslutade sin mandatperiod den 31 december 2015. Idag, då desinformation är vanligt och tillgången till avancerad teknik och massmedia är omfattande är det viktigare än någonsin att minnas händelserna under folkmordet i Rwanda, sörja de döda och se till att stå upp mot och säga nej till hatretorik varhelst den visar sig. Vi måste se till att sådana mänskliga illgärningar aldrig någonsin inträffar igen. Detta är vad den internationella dagen för reflektion över folkmordet i Rwanda handlar om. Läs generalsekreterarens meddelande för den internationella dagen för reflektion över folkmordet 1994 mot tutsierna i Rwanda här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19