Miljontals barn lever fortfarande som slavar

Phan Hien ILO

Phan Hien  ILO

2.12.2014 – Slaveriet avskaffades förvisso redan på 1800-talet, men slavarna har inte försvunnit för det. Idag lever 21 miljoner mäninskor under slavliknande förhållanden runtom i världen.

Den 2:a december firar vi den internationella dagen för avskaffandet av slaveri, och fokus ligger på det moderna slaveriet – det som alltför ofta faller i glömska, eller som många av oss är omedvetna om.  Idag finns det fler slavar i världen än någonsin tidigare i vår historia.

Den internationella arbetsorganisationen ILO beräknar att 85 miljoner barn idag arbetar under ytterst farliga förhållanden, och att 22 000 barn dör i arbetet varje år.

”Tjugofem år efter barnkonventionen arbetar pojkar och flickor fortfarande under miserabla förhållanden”, påpekar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande.

Foto: ILO”På 1800-talet beslöt man tillsammans att slaveriet var ett brott mot vår gemensamma mänsklighet. Idag måste regeringar, det civila samhället och den privata sektorn enas på samma sätt för att utrota alla moderna former av slaveri och tvångsarbete”, säger Ban.

Barnarbetet och dess faror fick global uppmärksamhet då Kailash Satyarthi utdelades årets Nobelpris tillsammans med Malala Yousafzai.  Den globala ”End Child Slavery Week” har även den väckt omvärldens uppmärksamhet, och ILO har fått hjälp av kända artister, idrottare och människorättskämpar för att sprida budskapet vidare med ”End Slavery Now”.

Som konsument idag är det heller inte alltid lätt att göra etiska val. Slutprodukten man köper i butiker har passerat via en lång kedja av producenter, handlare, återförsäljare och tillverkare som alla har deltagit i varans produktion, leverans och försäljning.  Detta gör det svärt att spåra enskilda komponenter av en vara tilll en specifik producent, till exempel bomullen i en t-shirt till en specifik bomullsfabrik. För dessa orsaker är det inte alltid möjligt att bevisa att en produkt har – eller inte har – producerats med slavarbete.

”Tillsammans kan vi göra vårt yttersta för de miljoner offer runtom i världen som fångats i slaveri och berövats sina mänskliga rättigheter och sin värdighet.”

Fakta om slavarbete

  • Närmare 21 miljoner människor tvångsarbetar – 11,4 miljoner kvinnor och flickor, och 9,5 miljoner män och pojkar
  • Närmare 19 miljoner människor exploateras av privatpersoner eller företag, och 2 miljoner av stats- eller rebellgrupper
  • 68 % av de exploaterade arbetar inom jordbruk, byggnadssektorn, som hemhjälp eller framställning
  • Av de som exploateras av privatpersoner eller företag, är 4,5 miljoner offer för sexuell exploatering
  • Migranter och ursprungsbefolkningar är speciellt sårbara och utsatta

UNRIC:s relaterade länkar:

Artikel: Slaveriet har inte försvunnit – det bara bytte namn
Artikel: Kränkta rättigheter bakom coola kläderArtikel: Trafficking – vår tids slaveri
Artikel: Vem värpte ditt påskägg?