Tragedin på Medelhavet måste få ett slut

Foto: UNHCR

Foto: UNHCR

26.7.2014 – Mer än 260 människor har dött eller rapporterats saknade under deras försök att ta sig över Medelhavet under endast de tio senaste dagarna.

Överlevanden rapporterar om massdrunkningar, kvävningar och misstankar om knivhuggningar, konstaterar FN:s flyktingorgan UNHCR i ett uttalande. Med dessa dystra siffror uppgår antalet offer till åtminstone 800 under detta år, jämfört med totalt 600 för 2013 och 500 år 2012.

Tragedierna återspeglar den intensifierande krisen runt Europas kuster, då många flyr Eritrea, Syrien och andra länder i konflikt för ett liv i säkerhet i Europa. Men alltför många riskerar sina liv på färden.

”Att 260 människor dör inom loppet av 10 dagar, under horribla omständigheter, bevisar att krisen på Medelhavet ökar”, sade Antonio Guterres, högkomissarie för flyktingar. ”Europa måste vidta omedelbara åtgärder för att hindra denna katastrof från att förvärras ytterligare under andra hälften av 2014.”

Mer än 75 000 flyktingar och migranter har anlänt till Italien, Grekland, Spanien och Malta över havet under 2014 års början – 25 % mer än de totalt 60 000 som tog sig över havet år 2013. År 2012 var de bara 22 500.
 
Italien har emottagit det största antalet (63 884), följt av Grekland (10 800), Spanien (1000) och Malta (227). 21 000 flyktingar och migranter har anlänt till Italien sedan 1 juli. Största delen av dem kommer från Eritrea, Syrien och Mali, och största delen har anlänt via Libyen.

Ett chockerande stort antal av dessa är barn – närmare 11 000, och av dem har 6500 anlänt ensamma eller separerats från sina familjer.

Guterres prisar såväl Italien som Malta för deras ansträngningar, men betonar att alla Europeiska länder måste hjälpa till mycket mer. Han uppmanar alla regeringar att stärka räddningsoperationerna, bidra med snabba processer för asyl för dem i behov av skydd, och lagliga alternativ för att ta sig till Europa som ett alternativ till de livsfarliga resorna över Medelhavet.

De räddade flyktingarna och migranterna har rapporterat om summor motsvarande ett livs besparingar betalda till människosmugglare för en resa i sjöodugliga och överbelastade fartyg, packade som sillar på några meters utrymme utan mat, vatten eller livvästar.

Resan kan ta mellan en eller fyra dagar, beroende på väderförhållanden, havet och farkosten. I många fall har människor flutit omkring på havet i två veckor förrän de räddats.

Den 14 juli räddade de italienska myndigheterna 12 människor 40 mil utanför Libyens kust. De överlevande berättade att deras gummibåt transporterat 121 människor. Passagerarna råkade i panik då båten släppt ut luft på ena sidan, och den kapsejsade som följd. Totalt 109 människor saknas, och en man miste sin gravida fru.

Den 15 juli hittades 29 kvävda till döds i en fiskebåts lastrum. Den italienska polisen arresterade denna vecka fem män misstänkta för mord och för att ha kastat över 100 migranter överbord.

UNHCR uppmanar till omedelbara samordnade ansträngningar för att en gång för alla få ett slut på den obeskrivliga tragedin som fortgår vid Europas kuster.

UNRIC:s relaterade länkar:

UNRIC:s faktablad om Syrien
UNHCR:s artikelserie om de överlevandes vittnesmål
UNRIC:s nyhetsbrev om migranter
Artikel: Sveriges gömda barn
Artikel: Var sjunde människa är en migrant