UNFPA rapport: Tonårsgraviditeter får svåra följder

FN:s befolkningsfond UNFPA har gett ut en ny rapport om tonårsgraviditeter och unga mammor. Rapporten “Giving Girls Today and Tomorrow: Breaking the cycle of the adolescent pregnancy”- tittar på graviditetet bland gifta och ogifta flickor. Enligt rapporten är tidiga graviditeter den huvudsakliga dödsorsaken bland tonårsflickor. Rapporten påpekar att de sociala, och ekonomiska följderna inte bara drabbar flickorna utan även deras familjer och hela samhällen.

Läs rapporten här.