A-Ö Webbindex

75 sätt som FN gör skillnad: Arbetar för att stoppa överfiske 43/75

Nästan 90 procent av de fiskebestånd som används för kommersiell fiskindustri blir utsatt för överfiske.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) övervakar världens fiskindustri och de globala fiskebestånden, och samarbetar med nationella myndigheter för att förbättra förvaltningen av fiskindustrin, stoppa olagligt fiskande och främja ansvarsfullt fiske över landsgränser.

FAO beskyddar utsatta djurarter och sårbara områden.

Det är mycket som hotar havet, men det är en sak som kräver omedelbara åtgärder: bidrag till fiskindustrin.

Nästan 90 procent av världens fiskbestånd blir utsatt för överfiskning eller andra skadliga handlingar. En stor del av ansvaret ligger hos nationella myndigheter som her bidrag till den globala fiskindustrin. Utan de skulle vi ha reducerat förekomsten av överfiske, reducera antalet fiskbåtar och arbeta mot olagligt fiske.

Detta är viktigt eftersom fisk utgör 17 procent av människors intag av animaliskt protein. I de fattigaste länderna i världen utgör fisk hela 26 procent. Gavet är också levebrödet för många. Nästan 60 miljoner människor arbetar inom fisk- eller havsindustrin och man räknar med att 200 miljoner finns i denna eller i en närliggande sektor.

FAO främjar god förvaltning av havsresurser. FAO:s ”Blue Growth Initiative” har som mål att se till att alla samhällen tjänar på havets resurser på ett rättvist sätt.

Andra exempel på hur vi gör skillnad:

Och mycket mer

ShapingOurFuture #UN75

Läs mer om FN:s 75-jubileum här

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19