Stater bedömer FN klimatpanelens rapport i Stockholm

IPCC2

IPCC2

23 september 2013- Denna vecka kommer 195 statsrepresentanter gå igenom och godkänna sammandraget för politiska beslutsfattare från FN:s klimatpanels (IPCC) nyaste rapport. Detta är den första rapporten från IPCC sedan år 2007. Den förra rapporten var avgörande för beslutet att tilldela klimatpanelen Nobels fredspris.

Det nya vetenskapssammandraget för beslutsfattare, utgör den första delen av den tredelade rapporten som lanseras stegvis under de följande tolv månaderna.

Den första delen publiceras i Stockholm den 27 september och fokuserar på vetenskapen bakom temperaturförändringar i atmosfären, haven och vid polerna.

Nya uppskattningar för den globala uppvärmningen samt dess inverkan på havsytan, glaciärer och inlandsisen publiceras i rapporten.

Rapporten är utarbetad av en internationell vetenskapsgrupp som valdes till arbetet i maj år 2010. Rapporten genomgick multipla granskningsprocesser av experter och stater. Multipla granskningsetapper är en väsentlig del av IPCC:s arbetsprocess. Både experter och stater bjuds in under olika tillfällen för att kommentera kring den vetenskapliga processen, den tekniska bedömningen samt balansen av utlåtandet. Granskningsprocessen är global och hundratals experter bedömer exaktheten och fullständigheten av de vetenskapliga utlåtandena. Eftersom den tidigare rapporten skapade mycket diskussion har man fokuserat extra hårt på att granskningsprocessen är komplett.