A-Ö Webbindex

UNHCR ger råd för Sveriges EU-ordförandeskap

FN:s flyktingorgan UNHCR uppmanar Sverige och Spanien att använda sina EU-ordförandeskap 2023 för att sätta kurs mot ett EU som verkligen skyddar människor som drivits på flykt med tvång.

I ett dokument som släpptes i dagarna skisserade UNHCR enkla men effektiva åtgärder för EU-länder att agera för både stater och människor i flykt från krig och förföljelse. UNHCR:s rekommendationer för de svenska och spanska ordförandeskapen i EU ger en praktisk färdplan som bygger på god praxis från året som gått.

”Den humanitära anda och solidaritet som EU-länderna visade gentemot flyktingar från Ukraina under förra året visar tydligt på Europas förmåga att välkomna och skydda tvångsfördrivna människor på ett organiserat och effektivt sätt”, säger Gonzalo Vargas Llosa, UNHCR:s EU-representant. ”UNHCR uppmanar dem som innehar årets EU-ordförandeskap att bygga vidare på denna goda praxis och stå i solidaritet med alla flyktingar och asylsökande, var de än kommer ifrån.”

Europa är starkare tillsammans

Medan många EU-länder fortsätter att stödja flyktingar och upprätthålla europeiska och internationella åtaganden om mänskliga rättigheter fortsätter våldsamma uppstötningar och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna vid EU:s gränser. Dessa kränkningar äventyrar liv och undergräver mänskliga rättigheter, inklusive tillgång till asyl och rätten till liv. Att säkerställa tillgång till territorium och asyl och ta itu med kränkningar av de mänskliga rättigheterna vid gränserna är nyckelkomponenter i ett rättvist och hållbart asylsystem i EU.

”Stunden för en ny vision för Europas engagemang med flyktingar är nu”, sa Vargas Llosa. ”Europa är starkare när det fungerar tillsammans, som vi såg förra året. Låt 2023 bli året då erfarenhet och politiskt engagemang omvandlas till snabba och praktiska åtgärder och i slutändan bättre skydd i Europa för alla människor som flyr från krig, våld och förföljelse.”

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar mellan medlemsstaterna var sjätte månad, och det land som innehar ordförandeskapet leder rådets arbete och representerar alla 27 medlemsländer i förhandlingar med andra EU-institutioner. Sveriges ordförandeskap varar mellan 1 januari och 30 juni 2023.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19