UNHCR lanserar ny webbplats inför världsdagen för flyktingar

FN:s flyktingorgan UNHCR har lanserat en ny webbplats inför världsdagen för flyktingar som uppmärksammas den 20 juni. Syftet med den engelskspråkiga webbplatsen är att föra fram den mänskliga aspekten samt att presentera det arbete som organisationen gör.

Webbplatsen integrerar även flera sociala nätverk såsom Facebook, Twitter och YouTube för att göra det lättare för besökare att kommunicera med UNHCR.

Temat för årets världsdag för flyktingar är ”Verkliga människor – verkliga behov” och målet är att visa att alla de miljoner människor som tvingats fly på grund av krig, förföljelse eller naturkatastrofer är vanliga, verkliga människor med verkliga behov, som alla har en historia att berätta.

För närvarande arbetar UNHCR med att hjälpa omkring 34 miljoner människor som saknar tillgång till rent vatten, mat sanitet, skydd, hälsovård och skydd från våld. I skuggan av den ekonomiska krisen då biståndsbudgetar skärs ner är det viktigt att säkra att flyktingarna inte glöms bort.

Läs mer om UNHCR på svenska
Läs mer om vad som händer på världsdagen för flyktingar 20 juni

Bilden är en av nio planscher som tagits fram inför världsdagen för flyktingar. Bilderna är tagna av fotograferna Espen Rasmussen, Moises Saman och Zalmaï och relekterar årets tema "verkliga människor – verkliga behov". ©UNHCR