Världens Bästa Nyheter över hela Europa

Ulrik Jantzen VBN

 Ulrik Jantzen VBN

11.9.2015 – Idag, fredag morgon, delar tusentals frivilliga från kampanjen ”Världens Bästa Nyheter” ut choklad och goda nyheter på Köpenhamns gator för att visa att världen under de sista årtiondet blivit mycket bättre än många tror. Tyskland, Lettland, Portugal och Slovenien har liknande evenemang på fredag, och 14 andra EU-länder kommer att bedriva liknande kampanjer under de kommande månaderna.

”Det är ganska enastående att en dansk kampanj sprider sig internationellt på detta sätt. Det är fantastiskt att vi har möjligheten att bidra med nyanserad upplysning on världens tillstånd från Sverige till Slovakien”, säger kampanjchefen Thomas Ravn-Pedersen.

Vid cykelvägar och tågstationer möts folk av den senaste utgåvan av Världens Bästa Nyheter, och Ravn-Pedersen är övertygad om att tidningens fokus på positiva nyheter är grunden till dess succé.

”Då människor är vana vid att mötas av dåliga nyheter och katastrofer från tidigaste morgon, gör det ett verkligt intryck att bli bemött med ’God morgon, vill du ha Världens Bästa Nyheter?’. Människor börjar omedelbart le och inte minst senast då de får en bit choklad.”

RSDenna utgåva av Världens Bästa Nyheter handlar om FN:s millenniemål och de imponerande framsteg som gjorts i världen under det senaste årtiondet tack vare den globala ansträngning de medförde. Men tidningen fokuserar även på övergången till de nya globala hållbarhetsmålen som tar över efter millenniemålen vid årets slut, och kommer att antas av FN:s generalförsamling den 25-27.9 med danska Mogens Lykketoft som generalförsamlingens president.

I Finland och Sverige lanseras tidningen omedelbart inför generalförsamlingen för att fokusera på de nya hållbarhetsmålen:
”Tidigare idag höll jag ett föredrag för en skolklass om Världens Bästa Nyheter och de nya hållbarhetsmålen, och jag märkte ett tydligt intresse då jag berättade om att de nya målen faktiskt är universella och därmed också gäller i Danmark och de övriga nordiska länderna. Det finns helt klart ett behov av att berätta om och sprida budskapet om de nya hållbarhetsmålen.”

Världens Bästa Nyheter tycks dessutom ha valt den bästa möjliga tidpunkt för sitt budskap.  Hans Rosling väckte uppmärksamhet runtom i världen efter sitt skarpa budskap om behovet att tala om världens tillstånd på basen av fakta och statistik istället för på basen av medierna. Enligt Thomas Ravn-Pedersen bygger Världens Bästa Nyheter på samma tankegång, och menar att goda nyheter är viktigare än någonsin förr.

”Vi ser situationer som Syrien och vissa konflikter i Afrika fylla allt spaltutrymme i medierna. Det är viktigt att fortsätta fokusera på dessa kriser. Men samtidigt får vi inte glömma att det finns färre och färre ställen i världen varifrån människor har behov att fly. Världen rör sig i rätt riktning, och med politisk vilja är det möjligt att utrota fattigdom och svält. Det är det budskapet våra många frivilliga och politiker vill sprida på fredag.”