Unicef delar ut miljoner myggnät i Sierra Leone

Foto: UNICEF

Foto: UNICEF

28.5.2014 – Sierra Leone är det land i världen som har högst barnadödlighet för barn under 5 år. En av de vanligaste dödsorsakerna är malaria – som globalt dödar mellan en halv och en miljon människor varje år.

Men i Sierra Leone har Unicef just nu börjat distribuera 3,5 miljoner myggnät till över 6 miljoner människor, dvs i princip hela befolkningen. Initiativet kommer att rädda livet på tusentals barn.

Malarian utgör fortfarande ett allvarligt hot. Afrika och vissa delar av södra Asien, speciellt Indien, utgör idag praktiskt taget de enda regionerna i världen där malaria ännu är ett omfattande socialt och hälsomässigt problem, och där dess konsekvenser förblir dramatiska.

Tropiska områden är mer fördelaktiga för myggan som bär på malaria än, t.ex., de nordiska länderna, där de aldrig lyckades överleva utanför varma och fuktiga tillhåll. Men faktum är att endemisk malaria existerat även i Europa ända tills mitten av 1900-talet. Sedan dess har sjukdomen utrotats nästan till fullo, med endast några få fall i de sydöstra delarna av kontinenten.

Utrotning har även lyckats på andra håll i världen. På vissa områden har sjukdomen försvunnit ”automatiskt” genom förbättrad levnadsstandard och hälsovård, och på andra har bekämpningsmedel använts som en del i processen.

Idag vet vi att malaria kan utrotas även i tropiska områden. Malaria kan både förebyggas och behandlas – det enda som behövs är de rätta medlen, och speciellt, viljan att göra något.

Men kampen mot malaria hotas av nya parasitstammar som är resistenta mot artemisin, grundkomponenten i artemisinbaserade malariabehandlingar, och myggor som är resistenta mot insektsmedel. Artemisinresistens har uppdagats i fyra länder i sydöstra Asien, och insektsmedelsresistens i minst 64 länder.

”Under de kommande 10-15 åren måste vi skapa nya och innovativa teknologier och redskap, samt nya strategier för att upprätthålla och accelerera kampen”, har Robert Newman, direktör för WHO:s malariaprogram, konstaterat.

Trots utmaningarna har många framsteg gjorts sedan millennieskiftet. En holistisk approach som innefattat både forskning, vektorkontroll och ökad behandling har introducerats, och det har uppskattats att 274 miljoner fler fall av malaria, och 1,1 miljon fler dödsfall skulle ha skett mellan 2001-2010 utan denna ansträngning. Antalet familjer i Afrika söder om Sahara som har åtminstone ett behandlat myggnät har även ökat från 3 % till 53 % sedan år 2000.

De globala ansträngningarna för att utrota malaria har räddat uppskattningsvis 3,3 miljoner liv sedan år 2000, och minskat antalet dödsfall med 49 % i Afrika och 45 % globalt. Detta enligt malariarapporten för 2013 av Världshälsoorganisationen WHO.

”Detta är ett tecken på det globala partnerskapets framgång”, sade Fatoumata Nafo-Traoré från Roll Back Malaria –partnerskapet. ”Vi har en historisk möjlighet att utrota malarian en gång för alla.”