A-Ö Webbindex

Sveriges tryckfrihetsförordning utsedd till världsminne av Unesco

Den svenska tryckfrihetsförordningen från 1766 finns numera bland 64 dokumentarv som har lagts till som Unescos världsminne. Tryckförordningen är världens första lagstiftning som garanterar fri kommunikation av information.

Världsminneregistret skapades av Unesco 1992 och innehåller nu 494 listade samlingar. Syftet med programmet är att förhindra oåterkallelig förlust av dokumentarv – dokument eller samlingar av dokument av betydande och bestående värde, oavsett om det är på papper, audiovisuellt, digitalt eller i annan form. Programmet syftar till att värna om detta arv och göra det mer tillgängligt för allmänheten.

Första erkännandet av yttrandefrihet

Den 2 december 1766 såg världens första regeringsstödda pressfrihetsförklaring dagens ljus i Sverige, som då också omfattade Finland. För första gången erkändes betydelsen av yttrandefrihet, dess riktning och begränsningar i grundlagen. Denna samling innehåller två lika viktiga delar:

  • Rätten för alla att publicera tankar, åsikter och känslor i tryck.
  • Rätten för alla att ta del av myndigheternas och de styrande organens handlingar (till exempel beslut, protokoll och utredningar), och trycka dem om man ville. Den rättigheten kallas för offentlighetsprincipen.

Utöver det svenska bidraget finns de kompletta verken av den sufitiska poeten och filosofen Mawlana och arkiven från det första mötet med Alliansfria rörelsen bland de 64 samlingar som lagts till i år.

En gammaldags bok
Tryckfrihetsförordningen har nu tillsammans utsetts till världsminne av Unesco.

Nomineringar återlanserades efter sex år

Inskrivningar i registret var tvungna att avbrytas 2017 på grund av oenighet mellan stater om nomineringsprocessen. En viktig kollektiv insats har gjort det möjligt att göra om förfarandet och nomineringarna återlanserades 2021.

”För första gången sedan 2017 har nya dokumentsamlingar skrivits in i Världsminneregistret”, säger Audrey Azoulay, UNESCO:s generaldirektör. ”Detta är en mycket positiv signal. Jag välkomnar den entusiasm och anda av samarbete som har åtföljt denna process, och att mer än 20 % av förslagen lämnats in gemensamt av flera länder.”

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19