A-Ö Webbindex

UNICEF och sociala medier mot nätmobbning

UNICEF och sociala medier mot nätmobbning

Sociala medieföretag har gått med i UNICEF i en kampanj för att bekämpa nätmobbning.

Efter samråd med ungdomsgrupper identifierade UNICEF tio olika ämnen som tonåringar vill ta itu med i samband med cybermobbning och hur man bekämpar den. En av deras bekymmer var att sociala medieplattformar inte gör tillräckligt för att förhindra cybermobbning. Se första artikeln vi skrev om ämnet här.

För att ta itu med bekymmer och oron samarbetade UNICEF-specialister, internationella cybermobbning- och barnskyddsexperter med Facebook, Instagram och Twitter för att lösa dessa problem och ge råd om hur man hanterar mobbning online.

Politik för nätmobbning i sociala medier

Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook och Twitter verkställer alla cybermobbningspolicyer genom självregleringsmekanismer som de har för att hantera mobbning när det uppstår på sina plattformar. Dessa mekanismer omfattar till exempel rapporteringsverktyg, blockering och automatiserade moderationssystem.

Instagram och Facebook har ett team som granskar rapporter dygnet runt om i världen på över 50 språk, och allt som är kränkande eller liknar mobbning tas bort. Rapporter är alltid anonyma. Det är möjligt att rapportera ett inlägg, en kommentar eller en berättelse på båda plattformarna.

Instagram har en funktion som gör det möjligt för användare att anonymt blockera mobbare från att kommentera sina inlägg. Funktionen, som kallas ”Restrict”, låter användare blockera kommentarer på sina inlägg från specifika användare utan att de vet om det. Den blockerade användaren ser fortfarande sin kommentar till en användares inlägg, men den kommer inte att synas för någon annan. Restrict är ett verktyg som är utformat för att ge en möjlighet att diskret skydda på kontot medan du fortfarande håller ett öga på mobbaren.

Mobbare tänker om

Det finns också ett automatiserat system på Instagram, som vars syfte är att få mobbarna att tänka om innan de skriver en kommentar. Man har funnit att det uppmuntrar vissa att ta tillbaka sin kommentar och dela något mindre sårande när de har fått en chans att tänka över det de skrivit.

TikTok har sin egen uppsättning antimobbningsinitiativ, inklusive möjligheten att radera kommentarer, göra videor privata, kontrollera vem som kan kommentera dina inlägg och blockera individer. TikTok tillåter även användare att rapportera mobbning eller trakasserier på en annans vägnar.

Twitter uppmuntrar människor att rapportera konton som kan bryta mot deras diskrimineringsregler. Detta kan göras via supportsidorna i hjälpcentret eller genom rapporteringsfunktionen på en Tweet.

Mobbning i Sverige

Den finns en negativ trend i Sverige i och med att mobbningen i skolan ökar och allt fler elever blir lidande med psykosomatiska besvär enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Sveriges Agenda 2030 har flera mål som berör ungdomar. Även om skolresultaten går i rätt rikting så verkar det som skolsegregationen ökar och mer barn känner sig otrygga. Andelen elever i åldrarna 11, 13 och 15 år som upplevt mobbning ökar bland både pojkar och flickor.

I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling i en resolution som kallas Agenda 2030. Länderna åtog sig att fram till 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, och lovade samtidigt att följa upp agendan på nationell, regional och global nivå.

Sveriges utmaningar i förhållande till målen kan sammanfattas i tre övergripande punkter:

  • Ojämlikheten mellan grupper minskar inte. Inom flera områden ökar de.
  • Det är fortsatt svårt att se att många av de nationella miljömålen ska kunna uppnås.
  • Våld och kränkningar minskar inte.

På andra håll

Flera länder har skapat sina egna verktyg för att förhindra cybermobbning och hatiska uttalanden. Dessa teman ingår också i flera politiska program. I Finland testas till exempel ”The Polite Type” för närvarande. The Polite Type känner igen ett antal antingen diskriminerande och/eller stötande engelskspråkiga ord. Efter att ha skrivit ordet ersätter teckensnittet det med ett mer neutralt, ofullständigt ord. Det syftar till att avväpna nätmobbare och öka medvetenheten kring frågan. Det skapas tillsammans med till exempel tonåringar och ungdomar från olika bakgrunder i Finland, tillsammans med barn- och ungdomsstiftelsen.

Se även:

UNICEF:s webbsida om hur vi kan motverka mobbning

SCB

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19