UNICEF:s nya webbplats låter barn berätta sina historier

En ny webbsida som går under namnet Our Stories- våra berättelser låter människor från hela världen dela med sig om sina erfarenheter och sina liv. Sidan är ett samarbete mellan FN’s barnfond UNICEF, Internet sökmaskinen Google och frivilligorganisationen OLPC som arbetar för att förse alla barn med en enkel bärbar dator.

Barn uppmuntras att skriva ner berättelser om sina föräldrar, sina familjemedlemmar och vänner. Dessa samlas sedan på webbsidan där nya historier läggs upp varje månad.
Målet är att öka kunskapen och förståelsen för olika länder, kulturer, religioner och språk.

” Informationsteknologin kan hjälpa unga människor på olika håll i världen att läras sig mera om varandra”, sade UNICEF’s chef Ann M. Veneman.
”Webbsidan kommer att öka dialogen över gränserna och ge unga människor en röst i olika frågor.”

Besök hemsidan