FN vädjar om 460 miljoner dollar till Pakistan

FN har tillsammans med samarbetsorganisationer vädjat om 460 miljoner dollar i katastrofhjälp till Pakistan. Minst 1500 människor har dött, uppger Pakistanska myndigheter, och omkring 14 miljoner människor har drabbats, samtidigt som nya skyfall väntas i området.

“Vi har en enorm utmaning framför oss för att leverera det som krävs så snabbt som möjligt,” sade John Holmes, FN:s katastrofkoordinator vid lanseringen av en humanitär katastrofplan i New York.

“Antalet dödsfall har hittills varit relativt lågt jämfört med andra naturkatastrofer, men antalet människor som påverkats är ovanligt högt. Om vi inte agerar snabbt kommer många fler att dö på grund av sjukdomar och brist på mat,”, konstaterade Holmes.

I spåren av översvämningarna kommer sjukdomar, brist på mat och även brist på dricksvatten, då de flesta brunnar och färskvattendepåer förstörts.

WFP ökar sin mathjälp

FN:s livsmedelsprogram, WFP, fortsätter arbetet i Pakistan. Allt eftersom översvämningarna fortsätter att driva människor från sina hem, förstör åkrar och infrastruktur mobiliserar WFP alla tillgängliga resurser för att säkerställa att människor i behov får ta del av mathjälpen så snabbt det är möjligt.

•    WFP:s mål är att ha nått 2 miljoner människor med mat den 20 augusti. En del behöver hjälp på kort sikt, men många kommer att behöva mathjälp under minst tre månader.
•    WFP vädjar om 163 miljoner dollar till mat och logistik för att kunna hantera krisen. WFP har tillräckligt med mat i Pakistan för att kunna förse sex miljoner människor med mat under en månad.
•    WFP har i dagsläget mottagit 13,2 miljoner dollar (10 augusti) och akut givarstöd är nödvändigt för att kunna säkerställa att matlagren löpande fylls på och arbetet i Pakistan kan fortsätta.

Allvarliga konsekvenser för jordbruket

Samtidigt som arbetet med att rädda livet på utsatta pakistanier som drabbats av flodvattnet från monsunen pågår, varnar FAO för allvarliga hot mot livsmedelsförsörjningen och ökad osäker tillgång till mat för miljoner människor i området.

Hittills rapporteras 13,8 miljoner människor ha blivit direkt drabbade av katastrofen och antalet ökar. Skadorna från översvämningen i de norra och centrala delarna av landet kan förvärras när vattnet fortsätter att röra sig söderut.

Hundraprocentiga skördeförluster har noterats på många håll och tiotusentals djur har dödats. FAO meddelar att nästan 700 000 hektar grödor ligger under vatten eller har blivit förstörda och i många fall är överlevande djur helt utan foder. Den kommande säsongens veteskördar ligger nu i riskzonen i området som brukar kallas för landets brödkorg.

FAO har redan mobiliserat 1,6 miljoner dollar inom ramen för befintliga projekt för att möta akuta behov i väntan på den kommande planteringssäsongen. Åtgärderna når 25 000 hushåll genom distribution av insatsvaror som utsäde, verktyg och växtnäring.

Läs mera på WFP:s svenskspråkiga webbplats

Läs mera på FAO:s svenskspråkiga webbplats