Världen möter utsatt mål i kampen mot aids – 9 månader i förtid

Photo Flickr US COnsulate CHennai Creative Commons

 Photo Flickr US COnsulate CHennai Creative Commons

14.7.2015 – Världen har lyckats med att stoppa spridningen av hiv och aids över förväntan, och dessutom 9 månader innan utsatt deadline för det tillägnade millenniemålet nr 6. En ny rapport av UNAIDS visar att antalet nya fall av hiv-infektioner sjunkit med 35 %, och aidsrelaterade dödsfall med 41 %.

”Världen har nått målet och ändrat epidemins kurs”, konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, och påpekar samtidigt att följande mål bör vara att stoppa epidemin helt och hållet.

RapportenHIV goal 6 visar att hiv-responsen varit en av de smartaste investeringar som gjorts inom global hälsovård och utveckling, och att den genererat mätbara resultat för människor och länders ekonomier. Den visar även att samordnade åtgärder kan utrota aidsepidemin innan 2030.

20150511 motherhood 890Att förhindra barn från att smittas av hiv har varit den största succéhistorien i kampen mot aids. Tillgång till antiretrovirala mediciner för gravida kvinnor med hiv, för att förhindra att deras barn smittas, var ett av de främsta utsatta målen. En annan succé är att de antiretrovirala medicinerna markant lyckats minska antalet aidsrelaterade dödsfall.

Med hjälp av politiska åtgärder, aktivism, vetenskap, politisk vilja och medicinska bolag, har hiv-medicinernas pris sjunkit med 99 %. De livsviktiga medicinerna har därmed blivit tillgängliga för människor som lever i de fattigare delarna av världen.

5.4 DataCollectionAnalysis Rapporten visar även att det finns ett akut behov för att trappa upp hiv-testmetoder, eftersom endast människor som vet om att de är smittade kan erbjudas vård.

Internationell hjälp, speciellt för låginkomstländer, kommer att behövas före hållbar finansiering kan säkras. Men detta bör inte ses som en kostnad, utan snarare en investering för framtiden.

Länder som snabbt mobiliserade robusta kampanjer för att hindra spridningen av hiv har sett speciellt imponerande resultat. T.ex. Zimbabwe, Senegal, Etiopien, Thailand och Sydafrika har alla varit succéhistorier.

Många framsteg har även gjorts för att utvidga det förebyggande arbetet för de människor som är speciellt utsatta, som sexarbetare och injicerande narkomaner. Däremot stiger antalet smittade bland män som har sex med män, vilket tyder på att ytterligare preventiva åtgärder behövs.

Olika länders engagemang och investeringar för att samla in data och se över resultat har däremot gjort hiv-statistiken både omfattande och täckande, vilket i sin tur gör att förebyggande åtgärder kan skräddarsys för varje lands eget behov.