Världen runt med Elyx

Elyx 70 days

Elyx 70 days

2.7.2015 – Den lilla seriefiguren Elyx har tjänstgjort som FN:s första digitala ambassadör i snart ett år, och spridit budskapet om globala frågor och internationella dagar.

Elyx SGElyx, som varken känner rastillhörighet, ålder, nationalitet eller kön, fungerar tack vare sin ordlösa kommunikation som en universell budbärare för FN.

Förra fredagen träffade Elyx ingen mindre än FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i San Fransisco, dit hen rest för att delta i festligheterna kring FN-stadgans sjuttioårsdag.

Och Elyx resan fortsätter efter sommaren. Inspirerad av stadgans första ord, ”Vi, de Förenade Nationernas folk” och FN:s sjuttioårsjubileum, kommer Elyx att påbörja en exceptionell resa: världen runt på 70 dagar.

70 länder, fem kontinenter, ett land per dag

Under sin resa kommer Elyx att besöka såväl FN-kontor som fredsbevarings- och biståndsoperationer för att belysa FN:s arbete överallt i världen.

Elyx börjar sin resa den 15:e augusti, och efter 70 länder och fem kontinenter kommer den att avslutas den 24 oktober, på FN-dagen, vid FN:s högkvarter i New York.

Det globala äventyret kommer att dokumenteras och även du kommer att kunna ta del av det via olika sociala medier med hashtag #UN70 och #Elyx70Days.

Uppdaterad information on Elyx resa hittar du här.

Elyx photo album on FB 2