Hopp för Kongo och de Stora sjöarna

22.5.2013 – Enligt FN:s generalsekreterare och ordförande för Världsbanken har ett nytt fredsfördrag gett Afrikas område, känt som de Stora sjöarna, nytt hopp för fred och ekonomisk utveckling.

I en gemensam opinionsartikel som publicerats i många av världens ledande tidningar, skriver Ban Ki-moon och Jim Yong Kim att regionen, som även innefattar DR Kongo, idag har chansen att uppnå något som hittills varit utom räckhåll för regionens krigströtta befolkning. ”Vapnen kan tystna, tilliten mellan grannar kan växa fram, barn förses med utbildning, kvinnors egenmakt stärkas – och vi kan skapa nya möjligheter för att hjälpa dessa länder på vägen mot välstånd och stabilitet.”

Artikeln skrevs kvällen innan deras gemensamma resa till Kongo, Rwanda och Uganda, där möten med regionens statsöverhuvud skulle gå av stapeln. Målet var även en rad gemensamma målsättningar för att snabba upp utveckling och säkra freden i området med hjälp av ett avtal undertecknat av områdets 11 länder. Den undertecknade pakten var frukten av intensivt samarbete mellan FN, den internationella konferensen för Great Lakes –regionen och den Afrikanska unionen.

De två ledarna påminde om att implementeringen kommer att kräva hårt arbete, och att 70 % av Kongos befolkning lever på mindre än 1,25 dollar om dagen. Det sexuella våldet fortsätter i hårresande utsträckning omkring i landet och mer än tre miljoner kongoleser har tvingats fly sina hem.

”Genom att åter få igång den ekonomiska aktiviteten, förbättra levnadsförhållanden i gränsområden, stadigt öka det ekonomiska ömsesidiga beroendet och bekämpa korruptionen – samt försäkra att naturresurserna förvaltas till allas nytta och fördel, kan vi sakta men säkert bygga upp förtroende, välstånd, inkomster och möjligheter”, skriver generalsekreteraren och ordföranden i sin gemensamma artikel.