Inget berg är det andra likt

Foto: Flickr / Doug88888 / 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Foto: Flickr / Doug88888 / 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Berg karakteriseras av massiva globala olikheter – från tropiska regnskogar till permanent is och snö, från klimatförhållanden med mer än 12m av årlig nederbörd till öknar på höga altituder, och från havsnivå till nästan 9000 meters höjd.

De är världens vattentorn som förser minst hälften av världens befolkning med dricksvatten. Men berg är också områden av hög risk vars befolkningar hotas av jordskred, snöskred, vulkaniska utbrott, jordbävningar och glaciäröversvämningar.

Men vad berg har gemensamt är att de spelar en stor roll för hållbar utveckling.

Idag firar vi den internationella dagen för världens berg, och årets tema är ”berg – nyckeln till hållbar utveckling”. Fokus ligger på bergens roll för en mer hållbar ekonomisk utveckling, speciellt gällande utrotandet av fattigdomen.

Berg täcker uppskattningsvis en fjärdedel av världens yta och är hem för var tionde människa. Dessa människor hör till världens fattigaste och mest förfördelade. De möter såväl politisk, social och ekonomisk marginalisering och saknar tillgång till grundläggande service som hälsovård och utbildning.

Därutöver ökar nuvarande globala utmaningar som klimatförändringen, den ekonomiska utvecklingen och befolkningsökningen deras börda.

Du kan läsa mer om den internationella dagen här.