Världshälsoorganisationen, WHO, kritiserar ”stora industrier”

chan-who

chan-who

10.6.2013- Insatser för att främja goda levnadsvanor är allt mer viktigt i och med att icke-smittsamma sjukdomar har stigit över smittosjukdomar som den största dödsorsaken, anmärkte en tjänsteman för FN idag, samtidigt som denne varnar för stora utmaningar, bland annat från “stora industrier”.

 ”Idag är situationen omvänd. I stället för att sjukdomar skulle försvinna i och med högre levnadsstandard, skapar den socioekonomiska utvecklingen förhållanden som gynnar uppkomsten av icke-smittsamma sjukdomar”, sade Margaret Chan, generaldirektör för WHO, i sitt tal inför den åttonde globala konferensen om hälsofrämjande arbete i Helsingfors, Finland.

”Ekonomisk tillväxt, modernisering och urbanisering har möjliggjort spridningen av ohälsosamma levnadsvanor”, sade hon.

Dr. Chan berättade för konferensdeltagarna, att försök att få människor att ta till sig hälsosamma levnadsvanor möter opposition från krafter som ”inte är så vänliga”.

”Försök att förhindra icke-smittsamma sjukdomar går emot mäktiga ekonomiska aktörers affärsintressen. I mitt anseende är detta ett av de största hindren för att främja god hälsa”, anmärkte hon.

Det är inte endast den stora tobaksindustrin längre, folkhälsan tävlar även med den stora matindustrin, den stora läskedrycksindustrin och den stora alkoholindustrin. Alla dessa industrier är rädda för reglering, och försvarar sig själva med samma taktik.

Dessa taktiker inkluderar frontgrupper, lobbygrupper, löften om självreglering, stämning, och industrifinansierad forskning som ”förvirrar bevisen och behåller allmänheten i tvivel”.

”De inkluderar även gåvor, bidrag och stöd till välgörande ändamål som ger en bild av dessa företag som respektabla samhällsmedborgare i politikernas och allmänhetens ögon”, tillade hon.  De anlägger ansvaret för hälsoskador på individen och skildrar statliga åtgärder som inblandning i personlig frihet och val.

”Detta är en formidabel opposition. Marknadsinflytande omformas ofta till politisk makt. Få regeringar prioriterar hälsa över stora industrier. Som vi lärt oss från tobaksindustrin, kan ett mäktigt företag sälja oss nästan vad som helst”, sade Dr. Chan.

Låt mig påminna er, att inte en endaste en stat har lyckats vända om fetmaepidemin i alla åldersgrupper. Detta är inte ett misslyckande för den individuella viljan, utan ett misslyckande av politisk vilja att ta sig an de stora industrierna.