Världshungerdagen 2011: Livsmedelspriser – från kris till stabilitet

alt

altPrissvängningar, särskilt kraftiga ökningar, utgör ett allvarligt hot mot livsmedelsförsörjningen i världens låginkomstländer. Hårdast drabbas de redan fattiga. Enligt Världsbanken bidrog stigande livsmedelspriser till att nära 70 miljoner människor tvingades in i extrem fattigdom under 2010-2011. Världshungerdagen 2011: Livsmedelspriser – från kris till stabilitet är temat för årets Världshungerdag som uppmärksammas 16 oktober.

 

Ämnet är valt för att sätta fokus på orsakerna och effekterna av de plötsliga prissvängningarna på livsmedel. Världens livsmedelsmarknad har gått från ett läge av relativ stabilitet och låga priser till nya rekordnivåer på bara några år. Mellan 1975 och 2000 låg världsmarknadspriserna på spannmål förhållandevis stilla. En ökad efterfrågan och sjunkande lagernivåer runt om i världen medför att balansen på livsmedelsmarknaden nu lätt rubbas, samtidigt ökar sårbarheten för externa faktorer såsom torka och översvämningar.

För att mildra effekterna av denna utveckling och förhindra att fler människor drabbas måste vi ha kunskap om varför livsmedelsmarknaden gått från stabilitet till turbulens på bara några år. Det finns tecken på att livsmedelspriserna har ökat delvis som en följd av spekulation, detta är dock omtvistat. FAO:s forskning har visat att spekulation inte nödvändigtvis utlöser prissvängningar, men att den kan bidra till att öka intensiteten och varaktigheten.

I Stockholm ordnar FAO Norden, Naturskyddsföreningen, Svenska FAO-kommittén och Svenska kyrkan ett seminarium fredag 14 oktober för att diskutera orsaker, effekter och möjliga lösningar till prissvängningarna.

Seminariet äger rum i Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm
Ytterligare information: www.faonorden.se eller maila [email protected]
Sista anmälningsdag 11 oktober 2011 (begränsat antal platser)

Läs mera om Världslivsmedelsdagen (på engelska) här.