Världsledare adresserar mörker och hopp under generalförsamlingens 69:e debatt

UN PHoto: Mark Garten

UN PHoto: Mark Garten

25.9.2014 – Generalförsamlingens generaldebatt har igår behandlat allt från ebola, terrorism, klimathot, ekonomin och globala utmaningar. Detta efter att mer än 120 världsledare redan spenderat en dag debatterande klimathotet och vid sidan om tagit en tjuvstart inför den fullspäckade agendan som domineras av ett aldrig tidigare skådat antal kriser runtom i världen.

Brasiliens president Dilma Rousseff var den första i talarstolen och använde sitt öppningstal för att betona det akuta behovet för att återuppliva den globala ekonomin.

602997Samarbete inom FN på alla plan betonades av följande talare, USA:s president Barack Obama, då världen står vid ett vägskäl av ”krig och fred, oordning och integration”. ”Samarbete är nödvändigt för att tackla ”två grundorsaker till många av våra utmaningar”: återuppbyggandet av det frakturerade multilaterala system på vilket FN är baserat, och ”avvärja den cancer den våldsamma extremismen utgör”, spridda av IS”, sade Obama.

Ebolautbrottet övermannar hälsosystemen i Afrika; den ryska aggressioinen i Östeuropa påminner om forna tiders totalitära stater som krossade de mindre i sin väg på grund av territoriella ambitioner; och terroristernas brutalitet i Syrien och Irak tvingar oss att titta in i hjärtat av ondska.”13717624625 cd5f3df570 m

Ledare från Gulfstaterna och Mellanöstern efterlyste en kollektiv strategi för att begränsa och motverka extremismen i Irak, Syrien och andra delar av världen, medan de även uppmanade till behoven för att återuppbygga Gaza.

”Det internationella samfundet måste arbeta hårt för att få ett slut på blodspillet och den systematiska förstörelsen av Syrien av en regim som har försatt sitt egna folk mellan dolken och svärdet”, sade Qatars emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani under sitt tal.

Europeiska ledare betonade sitt engagemang och stöd för FN:s strävanden för fred och utveckling medan de även betonade sina personliga orosmoment.

ShmidtDanmarks premiärminister Helle Thorning-Schmidt uppmanade FN:s medlemsländer att samarbeta i kampen mot klimatförändringen och arbeta för en hållbar utveckling. Hon betonade även behovet för internationellt samarbete för ett bindande avtal under klimatförhandlingarna i Paris nästa år, och ett avtal för post-2015 –utvecklingsagendan.

Finlands president Sauli Niinistö. UN PhotoFinlands president Sauli Niinistö tog upp konflikterna i Syrien och Ukraina som enligt honom står i strid med FN:s grundläggande regler och värden, och betonade behovet av ökade diplomatiska ansträngningar inför det kalla klimatet som råder inom internationella relationer.

”Vi måste agera bestämt och vi måste agera nu”, påpekade han. ”Tyvärr har FN:s säkerhetsråd inte kunna ta sitt ansvar varken i Ukraina eller i Syrien. En reform är nödvändig. Finland stöder ansträngningarna för avskaffandet av vetorätten.”

Ukrainas premiärminister Arseniy Yatsenuk betonade sitt lands engagemang för att återställa lag och ordning och uppmanade Ryssland att respektera sina internationell rätt och söka en diplomatisk väg ur krisen.

Utrota ojämlikheten

Latinamerikanska och Karibiska ledare uppmanade för sin del till starkare åtgärder för att utrota ojämlikhet och uppmuntra hållbar utveckling.

”Ojämlikhet är en av de största hoten för utveckling och internationell säkerhet eftersom den föder fattigdom, utanförskap och när social oro, våld och hat”, sade Chiles president Michelle Bachelet som var den första latinamerikanska ledaren som adresserade årets generaldebatt.

88596045 072b9c8544 zUgandas president Yoweri Museveni betonade för sin del under sitt tal Afrikas ökande potential för investeringar och partnerskap. Enligt Museveni håller Afrika på att återfödas efter ”en lång natt av nedgång”, och kontinentens länder blir allt trovärdigare partners med seriösa och starka aktörer bakom sig.

Sri Lankas president Mahinda Rajapaksa påpekade att den kommande post 2015 –utvecklingsagendan måste fokusera på ökat partnerskap mellan utvecklingsländer och västvärlden, för att sydliga länder ska kunna få bättre tillgång till finansiella resurser och teknologi. 603286-SriLanka

Med starkt engagemang och politisk vilja kan det omöjliga bli möjligt, sade Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesiens president. ”Det är dags att sluta spela ut ”oss” mot ”dem”, och istället påbörja ett hårt arbete för en ny, jämlikare världsordning.

”Nu är det dags för alla och envar att bygga vidare på en fredlig, blomstrande och rättvis värld som alla vinner på”, sade han under sitt tal. ”Genom att skapa och nära ett nytt ”VI”, lämnar vi ingen på efterkälken. ”

UNRIC:s relaterade länkar:

Generalförsamlingens hemsida
Följ med generaldebatten live här