Den ovärderliga naturen

Djuren och växterna som lever i naturen bidrar till det ekologiska, genetiska, sociala, ekonomiska, vetenskapliga, utbildningsbaserade, kulturella och den estetiska aspekten av människans välmående såväl som till hållbar utveckling.

Världsdagen för natur- och djurliv är en möjlighet att fira de många goda sidor och varierade former av naturens djur- och växtliv och för att öka medvetenheten om den mängd fördelar som bevarandet av denna ger till oss människor. Samtidigt påminner även dagen om det akuta behovet för att intensifiera kampen för naturen, där människan idag bidrar till minskningen av många arter vilket i sin tur leder till omfattande ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter. Givet dessa negativa effekter som detta har på naturen, fokuserar Globala Målens mål 15 på att stoppa mångfaldsförlusten.

Att upprätthålla allt liv på jorden

Temat för Världsdagen för natur- och djurliv 2020, att upprätthålla allt liv på jorden, omfattar alla vilda djur och växtarter som är en del av den biologiska mångfalden, såväl som människors försörjning med speciellt fokus på de människor som lever nära naturen. Detta går i linje med FN:s globala mål 1, 12, 14 och 15, och dess omfattande åtagande för att minska fattigdom, främja hållbar användning av resurser, och att bevara liv både på land och under vatten för att stoppa den pågående minskningen av biologisk mångfald. Jorden är hemmet för otaliga arter av djur- och plantliv – för många för att ens kunna räkna. Historiskt sett har vi varit helt beroende av det konstanta samspelet med naturen för att tillgodose våra behov: luften vi andas, maten vi äter, energin vi använder, och det material vi använder. Nästan en fjärdedel av alla arter riskeras att utplånas inom det kommande årtiondet. Under år 2020, känt som mångfaldens superår, kommer det arrangeras flera stora globala evenemang som tar mångfaldens frontlinje. Det ger oss möjlighet att bidra till stora framsteg för den hållbara hanteringen av vilda djur och växter.

Engagera dig

Dela vad du har lärt dig med dina vänner och familj. Sprid ordet, speciellt till barn och unga. Det är dem som är de framtida ledarna av diskussionen kring naturen, och de förtjänar en framtid där människor lever i harmoni med naturen. Se nedan för vidare material.

https://www.wildlifeday.org/content/outreach-material

Se mer för 2020 Superåret för naturen och mångfald: https://www.unenvironment.org/news-and-stories/news/2020-super-year-nature-and-biodiversity