A-Ö Webbindex

Våld i hemmet: en kvinna dödas var elfte minut

Våld mot kvinnor och flickor är den mest långvariga och största inskränkningen på de mänskliga rättigheterna i världen. Var 11:e minut dödas en kvinna eller flicka av en partner eller familjemedlem.

Kvinnor och flickor utsätts också för ett allt mer skenande våld på nätet, från kvinnofientlig hatretorik till sexuella trakasserier, visuella övergrepp och grooming av förövare. Den 25 november är den internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Denna diskriminering, våld och övergrepp som riktar sig mot hälften av hela världens befolkning har ett högt pris. Samtidigt begränsar situationen kvinnors och flickors möjlighet att delta och vara aktiva i alla samhällsskikt, förnekar deras grundläggande rättigheter och friheter och omöjliggör den jämlika ekonomiska återhämtning och hållbara tillväxt som vår värld behöver.

Nationella handlingsplaner krävs

”Nu är det dags för transformativa åtgärder som stoppar våld mot kvinnor och flickor”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i ett meddelande på den internationella dagen.

”Detta innebär att regeringar utformar, finansierar och implementerar nationella handlingsplaner för att ta itu med detta gissel. Det innebär att involvera gräsrötter och grupper i det civila samhället i varje skede av beslutsfattande. Det innebär att stödja offentliga kampanjer som utmanar patriarkala normer och främjar olika former av maskuliniteter som avvisar kvinnohat och våld.”

16 dagar av aktivism

Tre tecknade kvinnor med olika nationalitet som st[r intill varandra.
Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Ring 020-50 50 50.
Och eftersom årets tema – ”UNITE: Activism to End Violence Against Women and Girls” (FÖRENA ER: Aktivism mot våld mot kvinnor) är en påminnelse om att stå tillsammans med aktivister runt om i världen som kräver förändring och stödjer personer som upplevt våld. Internationella dagen mot våld mot kvinnor markerar början på 16 dagar av aktivism mot könsrelaterat våld fram till människorättsdagen den 10 december.

”Jag uppmanar regeringar att öka finansieringen med 50 procent till kvinnorättsorganisationer och rörelser fram till år 2026. Låt oss ta ställning och höja våra röster för att stödja kvinnors rättigheter. Låt oss stolt proklamera: Vi är alla feminister. Låt oss föra över våld mot kvinnor och flickor till historieböckerna, säger Guterres i sitt tal.

81% av misshandelsfall av bekant

För att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs ett utökat och effektivt förebyggande arbete mot våld. Det är också den första målsättningen i Sveriges regerings tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

År 2021 anmäldes 38 700 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningspersonen. För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2021 begicks brottet av en bekant person i 81 procent av fallen. Motsvarande siffra för vuxna män var 45 procent. Under 2021 konstaterades 19 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation.

Visste du?

Sedan pandemin började…

· 45 % av kvinnorna rapporterade att de eller en kvinna de känner har upplevt en form av våld.

· 7 av 10 kvinnor sa att de tror att verbala eller fysiska övergrepp från en partner har blivit vanligare.

· 6 av 10 ansåg att sexuella trakasserier i offentliga utrymmen har förvärrats. Källa: UN Women (2021) För ytterligare information se UN Women.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19